Lerende praktijk Zwolle

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?
  2. Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?

Oplossingsrichtingen

  • Betere afstemming tussen mantelzorgers en beroepskrachten.
  • Betere afstemming tussen beroepskrachten onderling.
  • Betere samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn.
  • Vergroten van de draagkracht van de mantelzorger.
  • Verkleinen van de draaglast van de mantelzorger door het versterken van het netwerk (van client en/of mantelzorger).
  • Beroepskrachten hebben in alle fasen oog voor de draagkracht van de mantelzorger.

Kernthema

Versterken van de balans van de mantelzorger.

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2020. Alle rechten voorbehouden