Lerende praktijk Stein

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’
  2. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’

Kernthema

Op eigen kracht, samen sterk.

Ontwerpvragen

Hoe krijgen we de wensen en behoeften van mantelzorgers glashelder?
Aansluiten bij de behoefte van mantelzorgers. En tijdige inzet van zorg.

Hoe ontwerpen we een kompas voor mantelzorgers?
Een lokale sociale kaart. En wellicht een informatiepunt of loket. De mantelzorger moet in ieder geval weten waar hij/zij terecht kan.

Hoe maken we een kringetje van alle partijen?
Samenwerking tussen alle relevantie partijen/organisaties.

Hoe wakkeren we het vuurtje aan waaraan iedereen zich kan warmen?
Voor mantelzorgers, maar ook voor andere inwoners is het van belang om contact te hebben met anderen. Dit gaat over een warme en welkome plek waar men elkaar kan ontmoeten.

Kennis op maat

Voor elke ontwerpvraag is een kennisrugzak ontwikkeld. Ze bevatten lokale en landelijke kennis, tools en praktijkvoorbeelden die kunnen bijdragen aan het realiseren van de ontwerpvraag.

Experimenten

Mantelzorgers betrekken bij de overgang van naaste naar verpleeghuis​

Hoe kunnen wij als professionals de handen in elkaar slaan om tijdens deze overbruggingsperiode aan te sluiten bij datgene wat de mantelzorger en diens naaste nodig heeft?​ Mantelzorgers worden onder andere via een vragenlijst bevraagd. Betrokken professionals gebruiken casuïstiek om met elkaar in beeld te krijgen wie wat doet.

Huisartsen

Er wordt gekeken hoe er meer contact kan worden gelegd met huisartsen, zodat zij bijvoorbeeld beter kunnen doorverwijzen. Hiervoor is onder ander contact gelegd met huisartsenkoepel en zijn de huisartsen geënthousiasmeerd om in hun maandelijkse overleg aandacht te besteden aan mantelzorgers.

Het bereiken van mantelzorgers in de wijk​
Er is een sociale kaart gemaakt voor verschillende wijken. Hierdoor weten professionals makkelijker de verbinding te maken met anderen en kunnen mantelzorgers beter worden bereikt.

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden