Lerende praktijk Stein

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’
  2. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’

Kernthema

Op eigen kracht, samen sterk.

Ontwerpvragen

Hoe krijgen we de wensen en behoeften van mantelzorgers glashelder?

Toelichting: Aansluiten bij de behoefte van mantelzorgers. En tijdige inzet van zorg.

Hoe ontwerpen we een kompas voor mantelzorgers?

Toelichting: Een lokale sociale kaart. En wellicht een informatiepunt of loket. De mantelzorger moet in ieder geval weten waar hij/zij terecht kan.

Hoe maken we een kringetje van alle partijen?

Toelichting: Samenwerking tussen alle relevantie partijen/organisaties.

Hoe wakkeren we het vuurtje aan waaraan iedereen zich kan warmen?

Toelichting: Voor mantelzorgers, maar ook voor andere inwoners is het van belang om contact te hebben met anderen. Dit gaat over een warme en welkome plek waar men elkaar kan ontmoeten.

Kennis op maat

Voor elke ontwerpvraag is een kennisrugzak ontwikkeld. Ze bevatten lokale en landelijke kennis, tools en praktijkvoorbeelden die kunnen bijdragen aan het realiseren van de ontwerpvraag.

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2021. Alle rechten voorbehouden