Lerende praktijk ‘s-Her­togen­bosch

Vraagstuk van de mantelzorger

‘Hoe houd ik het zorgen van mijn naaste vol?’

Kernthema

Mantelzorgers even op adem laten komen

Ontwerpvragen

Hoe kunnen we servicegerichte toegang verlenen? Are you being served?
Een goede toegang naar respijtzorg bieden

Hoe kunnen we (bestaand) respijtzorg woest aantrekkelijk maken voor vrijwilligers
Hoe trekken we vrijwilligers om respijtzorg te bieden of te helpen op respijtzorgvoorzieningen?

Experimenten

Scholing KOO
KOO is in Den Bosch het eerste aanspreekpunt voor burgers met al hun vragen. Ook mantelzorgers hebben contact hem hen. Farent heeft de medewerkers van KOO een training gegeven over mantelzorgers. Wie zijn ze en hoe herken je ze? Dat had meteen resultaat. Mantelzorgers zijn nu beter in beeld bij KOO, medewerkers verwijzen eerder door naar het mantelzorgsteunpunt en de samenwerking is versterkt.

Klantroute respijtzorg in beeld
Hoe zorgen we voor servicegerichte toegang tot respijtzorg? Dat is een belangrijk uitgangspunt voor ‘s-Hertogen bosch, maar in de praktijk bleek dat nog niet altijd te lukken. Medewerkers van Farent, het buurtteam, de zorgbemiddelaar, Koo en het Wmo-loket, hebben we daarom de klantroute van de mantelzorger in beeld gebracht. Wat komt een mantelzorger tegen op de weg naar respijtzorg? Dit is gebeurd tijdens een interactieve sessie. De samenwerking is hierdoor al meteen verbeterd.

Zichtbaar kenmerk vrijwilligers
Een zichtbaar kenmerk is woest aantrekkelijk voor vrijwilligers. Dit is bekend uit onderzoek. In dit experiment is aan 25 vrijwilligers uit ‘s-Hertogenbosch gevraagd of zij dit ook prettig zouden vinden. Tien vrijwilligers hebben een badge en keykoord ontvangen. Deze hebben ze een tijdje getest in de huiskamers. Het resultaat: vrijwilligers voelen zich beter gezien.

Steunvrijwilligers
Het is soms lastig om vrijwilligers te vinden die respijtzorg willen geven. Hoe maak je dit voor vrijwilligers nu woest aantrekkelijk? In dit experiment zijn drie tot vier vrijwilligers als groep gekoppeld aan 1 client en zijn of haar mantelzorgers. Het vrijwilligersteam is zelfsturend. Het is bij drie mantelzorgers getest. Vrijwilligers geven aan het prettig te vinden de zorg te kunnen delen. Het is minder belastend en dat zorgt er ook voor dat andere vrijwilligers worden aangetrokken.

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden