Lerende praktijk Renswoude

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’
  2. ‘Hoe geef ik op een goede manier zorg en ondersteuning aan mijn naaste?’

Kernthema

Mantelzorgers in balans door de samenwerking te versterken met mantelzorger, met/tussen professionals/vrijwilligers en tussen organisaties​.

Ontwerpvragen

Hoe kunnen we mantelzorgers de weg laten vinden als de naaste weer thuis komt/ uit huis gaat?

Dit experiment gaat over het veranderend gedrag van de naaste met NAH na thuiskomst uit het revalidatiecentrum. Hoe geven we mantelzorgers handvatten om hiermee om te gaan en de draagkracht te vergroten. Het gaat ook over het gat dat valt als de naaste uit huis gaat naar 24-uurszorg. Hoe hebben professionals oog voor die situaties en hoe ondersteunen ze mantelzorgers?

Hoe kunnen we mantelzorgers positieve energie geven, zodat hun veerkracht blijft of toeneemt?

In dit experiment staat de balans van mantelzorgers centraal. Hoe kunnen ze het zorgen vormgeven op de manier dat zij dat zelf zouden willen?

Hoe kunnen we bruggen bouwen tussen onze eilanden?

Op zoek naar een betere samenwerking tussen organisaties en tussen professionals. Met name op het gebied van communicatie elkaar leren kennen en doorverwijzing.

Experimenten

Bruggen bouwen
Er is onderzocht hoe professionals elkaar beter weten te vinden en beter kunnen samenwerking. Er is onder andere gewerkt aan een betere informatievoorziening. Zo is een smoelenboek gemaakt, zodat duidelijk is wie wat doet en bij wie je moet zijn. Ook is een hulpfolder gemaakt voor mantelzorgers met ondersteuningsinformatie. Zo heeft de mantelzorger bij thuiskomst alle informatie op een rij.

Veerkracht
Meer veerkracht voor de mantelzorgers door een snellere en betere informatievoorziening. Er is een map gemaakt met tools en informatie die professionals samen met een mantelzorger kunnen doorspreken. Daarnaast is er een flyer gemaakt voor het mantelzorgsteunpunt.

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden