Lerende praktijk Renswoude

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’
  2. ‘Hoe geef ik op een goede manier zorg en ondersteuning aan mijn naaste?’

Kernthema

Mantelzorgers in balans door de samenwerking te versterken met mantelzorger, met/tussen professionals/vrijwilligers en tussen organisaties​.

Ontwerpvragen

Hoe kunnen we mantelzorgers de weg laten vinden als de naaste weer thuis komt/ uit huis gaat?

Toelichting: Gaat over het veranderend gedrag van de naaste met NAH na thuiskomst uit het revalidatiecentrum. Hoe geven we mantelzorgers handvatten om hiermee om te gaan en de draagkracht te vergroten. Gaat ook over het gat dat valt als de naaste uit huis gaat naar 24-uurszorg. Hoe hebben professionals oog voor die situaties en hoe ondersteunen ze mantelzorgers?

Hoe kunnen we mantelzorgers positieve energie geven, zodat hun veerkracht blijft of toeneemt?

Toelichting: Gaat over balans van mantelzorger. Hoe kunnen ze het zorgen vormgeven op de manier dat zij dat zelf zouden willen.

Hoe kunnen we bruggen bouwen tussen onze eilanden?

Toelichting: Samenwerking tussen organisaties en tussen professionals. Met name op het gebied van communicatie elkaar leren kennen en doorverwijzing.

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2021. Alle rechten voorbehouden