Praktijkversnellers

In 5 regio’s gaan we aan de slag met praktijkversnellers. Minimaal drie organisaties werken in een klein jaar samen aan verbetering van mantelzorgondersteuning op een specifiek vraagstuk.

Denk aan het vergroten van de zichtbaarheid van mantelzorgondersteuning, een goed respijtzorgaanbod of een betere werkwijze voor het signaleren van overbelaste mantelzorgers. Organisaties krijgen hierbij begeleiding van adviseurs van Movisie en Vilans.

Maasgouw

Deelnemende organisaties

 • Proteion
 • MEE de Meentgroep
 • Gemeente Maasgouw

Positieve kernthema

Mantelzorgers in beeld om hun veerkracht te versterken

Ontwerpvragen

 • Hoe kunnen professionals oog en oor voor mantelzorgers hebben?
 • Hoe zorgen we dat mantelzorgers en professionals goed op de hoogte van ondersteuningsmogelijkheden zijn?

Experimenten

Ambassadeurschap
Ambassadeurs gaan het thema mantelzorg en mogelijkheden voor mantelzorgers meer op de kaart zetten bij professionals & mantelzorgers.


Noord-Oost polder

Deelnemende organisaties

 • Carrefour
 • Interaktcontour
 • Zorggroep onl
 • Huisartsenpraktijk ’t Hart
 • Kwintes
 • Pgvz  thuiszorg


Positieve Kernthema

Ontzorgen voor mantelzorgers, maken wij samen simpel

Ontwerpvragen

 • Hoe kunnen we samen een route maken en bewandelen naar vertrouwde respijtzorg?
 • Hoe zorgen we voor een open deur met een lage drempel naar respijtzorg?

Experimenten

Routing respijtzorg
In dit experiment gaat het om een duidelijk route naar respijtzorg voor professionals . We gaan de routing die in ontwikkeld in Den Bosch uitproberen en invullen. Het doel is om inzicht te krijgen in hoe een aanvraag voor respijtzorg loopt. Wie doet wat en waar kun je als professional terecht?

Communicatie respijtzorg
Waar kunnen mantelzorgers informatie vinden over respijtzorg? Het doel is betere informatie voor mantelzorgers over de mogelijkheden van respijtzorg. Te beginnen bij het mantelzorgsteunpunt en de gemeente. Er wordt onder andere gewerkt aan een column met daarin een interview met een mantelzorger.


Utrecht

Deelnemende organisaties

 • U-Centraal
 • Buurtteam Utrecht
 • King Arthurgroep
 • Mantelaar
 • Gemeente Utrecht

Positieve Kernthema

Mantelzorgers zorgen goed voor zichzelf en aanvaarden passende hulp.

Ontwerpvragen

 • Hoe kan het aanbod van respijtzorg/ondersteuning in Utrecht beter aansluiten bij de behoefte van mantelzorgers?
 • Hoe kunnen we tijd en aandacht hebben voor het verhaal van de mantelzorger?

Experimenten

De mantelzorger aan zet
Hoe kun je mantelzorgers op een informele manier toeleiden naar de formele zorg en ondersteuning?

Mijntje
Hiervan is het doel dat zorgprofessionals mantelzorgers goed kunnen doorverwijzen en dat mantelzorgers bekend worden met het respijtaanbod.

Aandacht voor het verhaal van de mantelzorger
In dit experiment staat aandacht voor mantelzorgers centraal en wordt opgehaald waaraan mantelzorgers behoefte hebben.


Zoetermeer

Deelnemende organisaties

 • Plicare
 • Palet welzijn

Positieve Kernthema

Mantelzorg op het ritme van de levensreis  reisvoorbereiding  en routebepaling

Ontwerpvragen

 • Hoe laat je de mantelzorger zijn/ haar eigen koffer vullen voor de eigen betekenisvolle reis?
 • Hoe ben jij een goede reisbegeleider en voorzien van de juiste handbagage?
 • Hoe bakken we samen een gevulde koek voor onderweg?
 • Hoe herkennen we de gecamoufleerde mantelzorgen?

Experimenten

Uitvoeringsagenda
Van dit experiment is het doel om richting te geven aan activiteiten voor mantelzorgers in Zoetermeer.

Mantelzorgers waarderen
Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd door de gemeente Zoetermeer.

Bewustwordingscampagne bij professionals
Mantelzorgers zijn in beeld bij de professionals en er worden interventies uitgezet om kwaliteit van leven voor mantelzorgers zo optimaal mogelijk te houden. Gesprekken gericht op positieve gezondheid en nagaan waar de mantelzorger zelf wat mee zou willen. Denk aan lichamelijke functies, zingeving, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.

Speeddate diner
Professionals leren elkaar kennen en daardoor ‘benutten’ ze elkaars expertise beter.

Stamtafel in de bibliotheek
Aan deze tafel kunnen we verhalen van mantelzorgers delen. Het doel is bewustwording en erkenning.


Zwolle

Deelnemende organisaties

 • Zwolle Doet!
 • Isala Ziekenhuis
 • Mantelzorg Steunpunt Zwolle (Zwolle Doet!)

Positieve Kernthema

Een zachte landing voor mantelzorgers vanuit ziekenhuis naar huis

Ontwerpvragen

 • Hoe voeden we / houden we de ontstane bewustwording in het ziekenhuis vast?
 • Welke reis legt de mantelzorger af van ziekenhuisopname naar huis?​
 • Hoe verleiden we de sociale en zorgprofessionals om zich te verdiepen in de mantelzorger en elkaar?

Experimenten

Hoe kunnen we de ontstane bewustwording van professionals voeden?
Door het inzetten van waarderende gesprekken met verpleegkundigen​, een filmpje dat een spin-off is van Mantelzorger bedankt​ ​en reflectie via spiegelgesprekken.

Klantreis: Welke reis legt de mantelzorger af van ziekenhuisopname naar huis?
Het doel van dit experiment is het verbeteren van de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers tijdens de ziekenhuisopname van hun naaste op de verpleegafdeling interne/ ouderengeneeskunde in Isala (Zwolle).​

Spiegelgesprek
Hoe verleiden we de sociale en zorgprofessionals ​ om zich te verdiepen in de mantelzorger en elkaar? Door verhalen van ervaringsdeskundigen leren we van elkaar en kunnen we ons in de ander verplaatsen.

Scholing verpleegkundigen
Verpleegkundigen krijgen scholing om zicht te krijgen op contactmomenten met mantelzorgers in de klantreis. Ze leren hoe zij hen kunnen ondersteunen in de zachte landing thuis en welke vragen ze hierbij kunnen stellen en welke rol ze hierbij hebben.

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden