Lerende praktijk Noord West Veluwe

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’
  2. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’

Kernthema

Van schotten naar samenwerken zodat mantelzorgers tot bloei kunnen komen.

Ontwerpvragen

Hoe kunnen we aansluiten bij de (be-)leefwereld van de mantelzorger?

Toelichting: Oog en oor voor het verhaal van de mantelzorger(s) van iemand met ggz-problematiek. Erkenning van de zorgsituatie.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er commitment en bereidheid is, zodat in een kleurrijke samenwerking mantelzorgers tot bloei kunnen komen?

Toelichting: Gaat over samenwerking tussen organisaties en tussen professionals. Korte lijnen en heldere communicatie. Professionals zijn intrinsiek gemotiveerd om samen te werken en elkaar op te zoeken.

Hoe kunnen we zorgen dat mantelzorgers en professionals in elkaars keukenkastjes kunnen kijken voor kennis en informatie?

Toelichting: Elkaar vinden en kennen. Informatievoorziening is toegankelijk voor mantelzorgers en er wordt goed doorverwezen.

Meer informatie

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2021. Alle rechten voorbehouden