Lerende praktijk Noord West Veluwe

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’
  2. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’

Kernthema

Van schotten naar samenwerken zodat mantelzorgers tot bloei kunnen komen.

Ontwerpvragen

Hoe kunnen we aansluiten bij de (be-)leefwereld van de mantelzorger?

Oog en oor voor het verhaal van de mantelzorger(s) van iemand met ggz-problematiek. Erkenning van de zorgsituatie.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er commitment en bereidheid is, zodat in een kleurrijke samenwerking mantelzorgers tot bloei kunnen komen?

Dit gaat over samenwerking tussen organisaties en tussen professionals. Korte lijnen en heldere communicatie. Professionals zijn intrinsiek gemotiveerd om samen te werken en elkaar op te zoeken.

Hoe kunnen we zorgen dat mantelzorgers en professionals in elkaars keukenkastjes kunnen kijken voor kennis en informatie?

Elkaar vinden en kennen. Informatievoorziening is toegankelijk voor mantelzorgers en er wordt goed doorverwezen.

Experimenten

Podcast​ 
In de vorm van een podcast laten we de verhalen van mantelzorgers horen. De podcast is vooral bedoeld voor beroepskrachten, zodat zij inzicht krijgen in de belevingswereld van mantelzorgers. Subdoelgroep zijn mantelzorgers zelf. Verhalen van andere mantelzorgers kan hen helpen als vorm van lotgenotencontact. Voor het maken van de podcast is een samenwerking aangegaan met radio Heerde

Er is een samenwerking aangegaan met Radio Heerde, zij maken op vrijwillige basis een eerste podcast. Een gesprek met hen heeft inzichten opgeleverd over de praktische zaken van de podcast. Er zijn vragen ontwikkeld die aan mantelzorgers en professionals zijn voorgelegd. Daarnaast is er een nul-meting gehouden over hoe mantelzorgers en professionals nu vinden dat er wordt aangesloten bij leef – en beleefwereld van mantelzorgers.  

Kookhuys​ 
Hoe kunnen we zorgen dat mantelzorgers en professionals in elkaars keukenkastjes kunnen kijken voor kennis en informatie?​ Het boekje Reisgids voor Mantelzorgers is als inspiratie gebruikt voor het ontwikkelen van een poster. De 4 reizen uit de reisgids zijn herschreven specifiek voor mantelzorgers van mensen met GGZ problematiek. Mantelzorgers is een vragenlijst voorgelegd en daaruit blijkt dat zij graag informatie ontvangen via de hulpverlener. Daarnaast blijken de bevraagde mantelzorgers (8) vooral in categorie C en D te vallen. De focus ligt daarom op het vullen van de kastje van route C en D. Hiervoor zijn inmiddels verschillende infographics gemaakt. De volgende vraag is: hoe zorgen we dat vooral de professionals de juiste informatie hebben en deze ook bespreekbaar maken bij mantelzorgers?

Wie de schoen past​ 
Binnen dit experiment  wordt onderzocht of het inzetten van een regiehouder zinvol is om de samenwerking tussen professionals te versterken. Er is een vragenlijst uitgezet bij verschillende professionals om te achterhalen wat wordt verstaan onder regiehouderschap. De resultaten worden verwerkt in een korte beschrijving van een mogelijk werkproces. Deze wordt getest bij twee casussen.  

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden