Mantelzorgers van mensen met NAH

lokale praktijken

In dit verbetertraject werken we samen met Wijzelf (voorheen We Helpen). Zij ontwikkelen en testen specifieke tools voor mantelzorgers van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Het doel is om mantelzorgbelasting bij NAH te verminderen door vroegtijdig informele hulp te betrekken en mantelzorgers toe te leiden naar (regionale) ondersteuning (secundair doel). Het testgebied is West-Brabant.

In het verbetertraject staan drie vragen centraal:

  • Hoe kunnen we mantelzorgers ondersteunen om hun eigen sociale netwerk te betrekken en waar nodig uit te breiden, zodat zij de zorg ook op lange termijn kunnen volhouden en overbelasting voorkomen wordt?
    Informele hulp kan bestaan uit hulp van directe naasten (de eerste kring), familie, vrienden en bekenden (de tweede kring) en nog onbekende buurtgenoten (de derde kring). Welke ondersteuningsbronnen zijn voor mantelzorgers relevant en hoe kan deze hulp meer tot stand komen?
  • In hoeverre en op wat voor manier dragen bestaande (concept-)tools bij aan de totstandkoming van informele hulp?
    Het project begint met 10 bestaande (concept-)tools die gericht aan mantelzorgers aangeboden worden. Op basis van feedback van mantelzorgers vindt in co-creatie doorontwikkeling van tools plaats.
  • Welke informatie en organisaties zijn daarnaast voor mantelzorgers belangrijk om vroegtijdig in beeld te hebben?
    Naast informele hulp hebben mantelzorgers behoefte aan andere ondersteuning en informatie. De ervaring is dat deze bronnen vaak pas (te) laat door mantelzorgers gevonden worden. Dt project brengt belangrijks bronnen vroegtijdig in beeld bij de mantelzorger. Gedurende het project wordt geleerd waar zij verder behoefte aan hebben. Met de projectpartners wordt onderzocht hoe aan de behoeften invulling gegeven kan worden.

Deelnemende organisaties

Revant, Bravis, Tante Louise, De Marq. In het derde kwartaal van 2020 wordt dit uitgebreid met organisaties voor mantelzorgondersteuning.

Instrumenten

In dit project wordt een aantal digitale en analoge instrumenten in samenhang aangeboden, getoetst en doorontwikkeld. Voorbeelden zijn:

Over Wijzelf (voorheen WeHelpen)

Mensen helpen elkaar te helpen. Dat is ons gezamenlijke doel. We doen dat door het ontwikkelen van kennis en instrumenten waarmee hulp geven, vragen, delen en vinden tussen bekenden en onbekenden makkelijker wordt.

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden