Lerende praktijk Leusden

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’
  2. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’

Kernthema

In Leusden hoeft niemand er alleen voor te staan.​

​Beroepskrachten signaleren en verwijzen goed door naar informele hulp. Ouderen, zorgvragers en mantelzorgers benutten daardoor de vrijwillige hulp (t.b.v. een goede kwaliteit van leven).​

Ontwerpvragen

Hoe vinden we de mantelzorgers? Wie zijn ze en waar zitten ze?

Toelichting: Dit gaat over het vinden en bereiken van mantelzorgers

Hoe zorgen we ervoor dat mantelzorgers hun stem kunnen en willen uiten en ook werkelijk gehoord worden?

Toelichting: Dit gaat over het begeleiden van mantelzorgers. Hoe kunnen we hen helpen om de zorg los te kunnen en willen laten. En dat professionals ook echt vragen aan iemand wat hij/zij nodig heeft.

Hoe zorgen we dat mantelzorgers goed worden begeleid bij het vinden van de juiste zorg en verlichting?

Toelichting: Dit vraagstuk gaat over goede doorverwijzing en samenwerking tussen professionals bij de ondersteuning van mantelzorgers.

Hoe zorgen we dat de verschillende netwerkpartners elkaar kennen en afstemmen met elkaar ter ondersteuning van de mantelzorger?

Toelichting: Dit gaat over het kennen van de sociale kaart en dan voornamelijk ook de mogelijkheden van informele zorg. Goede samenwerkingsafspraken tussen organisaties.

Kennis op maat

Voor elke ontwerpvraag is een kennisrugzak ontwikkeld. Ze bevatten lokale en landelijke kennis, tools en praktijkvoorbeelden die kunnen bijdragen aan het realiseren van de ontwerpvraag.

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2021. Alle rechten voorbehouden