Lerende praktijk Leusden

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’
  2. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’

Kernthema

In Leusden zijn we er voor elkaar.​

​Mantelzorgers maken gebruik van passende vrijwillige hulp

Ontwerpvragen

Hoe vinden we de mantelzorgers? Wie zijn ze en waar zitten ze?
Dit gaat over het vinden en bereiken van mantelzorgers. Hoe weten we dat ze er zijn? En hoe kunnen we de juiste hulp bieden?

Hoe zorgen we ervoor dat mantelzorgers hun stem kunnen en willen uiten en ook werkelijk gehoord worden?
Dit gaat over het begeleiden van mantelzorgers. Hoe kunnen we hen helpen om de zorg los te kunnen en willen laten. En dat professionals ook echt vragen aan iemand wat hij/zij nodig heeft.

Hoe zorgen we dat mantelzorgers goed worden begeleid bij het vinden van de juiste zorg en verlichting?
Dit vraagstuk gaat over goede doorverwijzing en samenwerking tussen professionals bij de ondersteuning van mantelzorgers.

Hoe zorgen we dat de verschillende netwerkpartners elkaar kennen en afstemmen met elkaar ter ondersteuning van mantelzorgers?
Dit gaat over het kennen van de sociale kaart en dan voornamelijk ook de mogelijkheden van informele zorg. Goede samenwerkingsafspraken tussen organisaties.

Kennis op maat

Voor elke ontwerpvraag is een kennisrugzak ontwikkeld. Ze bevatten lokale en landelijke kennis, tools en praktijkvoorbeelden die kunnen bijdragen aan het realiseren van de ontwerpvraag.


Experimenten

Mantelzorger vinden
Het doel van dit experiment: De onzichtbare mantelzorger zichtbaar(der) maken; Mensen die zich nu niet herkennen in de rol als mantelzorger durven/willen/kunnen herkennen dat zij mantelzorger zijn, en komen in beeld bij (in)formele partijen om zo ook ondersteuning kunnen krijgen. Er worden interviews gedaan met verschillende mantelzorgers en die worden via verschillende kanalen verspreid.

Bellen met mantelzorgers
In het begin van de coronaperiode zijn alle mantelzorgers die bekend zijn, gebeld. Daarnaast zijn op de dag van de mantelzorg 620 mantelzorgers uitgenodigd om een tasje op te halen met daarin een cadeaubon erin als blijk van waardering. ​

Inloopspreekuren
Er worden zeven inloopspreekuren (om de 14 dagen) georganiseerd waarbij 2 professionals en 2 vrijwilligers aanwezig zijn. ​

Inn-formeel
Het doel van dit experiment is betere samenwerking tussen (in)formele ​partijen. Ook moet dede stem van de​
mantelzorgers beter te horen zijn op wijkniveau.​ Er wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd in wijkcentrum ‘de deel’ om verschillende professionals en vrijwilligers in de buurt kennis met elkaar te laten maken en te onderzoeken of zij meer met elkaar kunnen optrekken om mantelzorgers beter te ondersteunen. Contacten worden zo laagdrempeliger en je weet beter wat je aan elkaar hebt. Aanwezigen willen dit zelf voortzetten. Er is een trekkersgroepje gevormd dat de voortgang op zich zal nemen.  ​

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden