Lerende praktijk Stein

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’
  2. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’

Oplossingsrichtingen

  • Betere samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten.
  • Betere samenwerking tussen beroepskrachten onderling.
  • Betere samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn.
  • Beroepskrachten hebben in alle fasen oog voor de draagkracht en draaglast van de mantelzorger.
  • Vergroten van draagkracht van mantelzorgers.
  • Betrekken van de buurt van de cliënt.
  • Betrekken van vrijwilligers om de mantelzorger te ontlasten.

Kernthema

Op eigen kracht, samen sterk.

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2020. Alle rechten voorbehouden