Lerende praktijk Renswoude

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’
  2. ‘Hoe geef ik op een goede manier zorg en ondersteuning aan mijn naaste?’

Oplossingsrichtingen

  • Betere samenwerking tussen organisaties in zorg welzijn.
  • Verkleinen van de draaglast van de mantelzorger door het versterken van het netwerk
  • Beroepskrachten hebben in alle fasen oog voor de draagkracht van de mantelzorger.
  • Beroepskrachten en mantelzorgers rusten elkaar toe op het gebied van veranderend gedraag van de naaste/cliënt.

Kernthema

Mantelzorgers in balans door de samenwerking te versterken met mantelzorger, met/tussen professionals/vrijwilligers en tussen organisaties​.

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2020. Alle rechten voorbehouden