Lerende praktijk Noord West Veluwe

Vraagstuk van de mantelzoger

  1. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’
  2. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’

Oplossingsrichtingen

  • Betere samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten.
  • Beter samenwerking tussen beroepskrachten onderling.
  • Betere samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn.
  • Beroepskrachten hebben in alle fasen oog voor de draagkracht van de mantelzorger.

Kernthema

Mantelzorgers tot bloei brengen door thuis te zijn in eigen huis en leven, daarvoor gaan wij als professionals van schotten naar samen-werken en verbinden op micro en macro niveau .

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2020. Alle rechten voorbehouden