Lerende praktijk Leusden

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’
  2. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’

Oplossingsrichtingen

  • Betere samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten.
  • Betere samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn.
  • Verkleinen van de draaglast van de mantelzorger door het versterken van het netwerk (van client en/of mantelzorger).

Kernthema

In Leusden hoeft niemand er alleen voor te staan.​

​ Beroepskrachten signaleren en verwijzen goed door naar informele hulp. Ouderen, zorgvragers en mantelzorgers benutten daardoor de vrijwillige hulp (t.b.v. een goede kwaliteit van leven).​

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2020. Alle rechten voorbehouden