Lerende praktijk Leiden

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’
  2. ‘Hoe geef ik op een goede manier zorg en ondersteuning aan mijn naaste?’

Oplossingsrichtingen

  • Vergroten van de draagkracht van mantelzorgers.
  • Verkleinen van de draaglast van de mantelzorger door het versterken van het netwerk (van client en/of mantelzorger).
  • Beroepskrachten hebben in alle fasen oog voor de draagkracht en draaglast van de mantelzorger.
  • Betere samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn.

Kernthema

Met betrokkenheid tijdig samen de goede dingen doen.

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2020. Alle rechten voorbehouden