Lerende praktijk Horst aan de Maas

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’
  2. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’
  3. ‘Hoe geef ik op een goede manier ondersteuning aan mijn naaste?’

Oplossingsrichtingen

  • Betere samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten.
  • Betere samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn.
  • Verkleinen van de draaglast van de mantelzorger door het versterken van het netwerk (van client en/of mantelzorger).
  • Beroepskrachten hebben in alle fasen oog voor de draagkracht van de mantelzorger.
  • Mantelzorgers en beroepskrachten gaan het gesprek aan over morele dilemma’s en zingeving.

Kernthema

Zorgen voor elkaar, een gezamenlijke ontdekkingsreis met de poten in de modder van Horst aan de Maas

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2020. Alle rechten voorbehouden