Lerende praktijk Ede

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’
  2. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’

Oplossingsrichtingen

  • Betere samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten.
  • Beter samenwerking tussen beroepskrachten onderling.
  • Betere samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn.
  • Beroepskrachten hebben in alle fasen oog voor de draagkracht van de mantelzorger.

Kernthema

Mantelzorg in balans
Verscheidenheid samen aan de slag voor tijdige en passende ondersteuning aan de mantelzorger en het netwerk.

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2020. Alle rechten voorbehouden