Lerende praktijk ‘s-Her­togen­bosch

Vraagstuk van de mantelzorger

‘Hoe houd ik het zorgen van mijn naaste vol?’

Oplossingsrichtingen

  • Verkleinen van de draaglast van de mantelzorger door het versterken van het netwerk (van cliënt en/of mantelzorger).
  • Beroepskrachten hebben in alle fasen oog voor de draagkracht van de mantelzorger.

Kernthema

In ‘s-Hertogenbosch kunnen mantelzorgers even op adem komen doordat de respijtzorg goed is geregeld.

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2020. Alle rechten voorbehouden