Lerende praktijk Leiden

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’
  2. ‘Hoe geef ik op een goede manier zorg en ondersteuning aan mijn naaste?’

Kernthema

Met betrokkenheid tijdig samen de goede dingen doen.

Ontwerpvragen

Hoe kunnen we de mantelzorgers op een gedeelde eerste plek krijgen?
Professionals draaien hun hoofd een kwartslag. Mantelzorgers worden gesignaleerd, (h)erkend en ondersteund. De cliënt staat centraal, maar wij willen de mantelzorger op een gedeelde eerste plek krijgen. Binnen alle organisaties die betrokken zijn bij het mantelzorgakkoord.

Hoe kunnen we mantelzorgers vinden op de plek waar ze al zijn?
Het vinden van mantelzorgers, zowel langs het zorgpad als het leefpad. Bijvoorbeeld ook bij de werkgever, scholen, sportschool etc.

Hoe kunnen we als welzijn, zorg en informele zorg een draagbare mantel ontwerpen?
Samenspel tussen informele en formele zorg. Hoe kunnen zij elkaar beter vinden en goed met elkaar samenwerken? Vooral het betrekken van informele zorg zoals vrijwilligers en burgerinitiatieven staat hier centraal.

Kennis op maat

Voor elke ontwerpvraag is een kennisrugzak ontwikkeld. Ze bevatten lokale en landelijke kennis, tools en praktijkvoorbeelden die kunnen bijdragen aan het realiseren van de ontwerpvraag.


Experimenten

In Leiden gaan ze aan de slag met de volgende experimenten

Het vinden van de mantelzorger op de juiste plek bijvoorbeeld op het werk.
Er is een ansichtkaart ontwikkeld met een aantal korte vragen die werkgevers/managers kunnen gebruiken om het gesprek over mantelzorg en werk aan te gaan. De kaart is door corona ook online beschikbaar gekomen. De kaart is op verschillende plekken en bij teams getest. Onder andere bij de gemeente en Gemiva.  

Een aantal werkende mantelzorgers heeft de kaart getest. Dit heeft geholpen om de mantelzorgsituatie op werk bespreekbaar te maken. Het blijkt ook dat in elk team wel een mantelzorger is of die mantelzorger is geweest. Meestal is dit wel bekend bij collega’s. Daarnaast geven mantelzorgers aan dat balans tussen werk en prive soms wel lastig is maar er is wel ruimte en begrip voor op werk.   

De mantelzorger op een gedeelde eerste plaats.
Deze groep ontwikkelde een 3-minuten check, te gebruiken door medewerkers van de zorgorganisaties in de regio. Medewerkers testen deze uit bij minimaal 5 mantelzorgers. Het werken met de 10-minutencheck is positief. Het geeft beroepskrachten handvatten voor een gesprek. De mantelzorgers zijn blij met de aandacht die zij erdoor krijgen. Het is een preventief instrument, het kan problemen in de toekomst voorkomen. De tijd die het kost kan in de toekomst tijd uitsparen

Het verbinden van formele en informele zorg.
Deze groep kijkt wat er al is aan (informele) netwerken en hoe deze beter samen kunnen werken. Door corona heeft dit vertraging opgelopen. Wel zijn er voorbereidende werkzaamheden gedaan. Ook is er contact gezocht met een burgerinitiatief uit Oestgeest (langer zelfstandig leven) en zijn de mogelijkheden om meer aandacht te hebben voor mantelzorgers isverkend. 

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden