Lerende praktijk Leiden

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’
  2. ‘Hoe geef ik op een goede manier zorg en ondersteuning aan mijn naaste?’

Kernthema

Met betrokkenheid tijdig samen de goede dingen doen.

Ontwerpvragen

Hoe kunnen we de mantelzorgers op een gedeelde eerste plek krijgen?

Toelichting: Professionals draaien hun hoofd een kwartslag. Mantelzorgers worden gesignaleerd, (h)erkend en ondersteund. De cliënt staat centraal maar wij willen de mantelzorger op een gedeelde eerste plek krijgen. Binnen alle organisaties die betrokken zijn bij het mantelzorgakkoord.

Hoe kunnen we mantelzorgers vinden op de plek waar ze al zijn?

Toelichting: Het vinden van mantelzorgers, zowel langs het zorgpad als het leefpad. Bijvoorbeeld ook bij de werkgever, scholen, sportschool etc.

Hoe kunnen we als welzijn, zorg en informele zorg een draagbare mantel ontwerpen?

Toelichting: Samenspel tussen informele en formele zorg. Hoe kunnen zij elkaar beter vinden en goed met elkaar samenwerken? Vooral het betrekken van informele zorg zoals vrijwilligers en burgerinitiatieven staat hier centraal.

Experimenten

In Leiden gaan ze aan de slag met de volgende experimenten

1. Het vinden van de mantelzorger op de juiste plek bijvoorbeeld op het werk.

Deze groep experimenteert met een ansichtkaart die leidinggevenden in hun team laten invullen en waarmee het gesprek over de combinatie mantelzorg en werk op gang komt.

2. De mantelzorger op een gedeelde eerste plaats.

Deze groep ontwikkelde een 3-minuten check, te gebruiken door medewerkers van de zorgorganisaties in onze regio. Medewerkers testen deze uit bij minimaal 5 mantelzorgers.

3. Het verbinden van formele en informele zorg.

Deze groep kijkt wat er al is aan netwerken en hoe deze beter samen kunnen werken.

Kennis op maat

Voor elke ontwerpvraag is een kennisrugzak ontwikkeld. Ze bevatten lokale en landelijke kennis, tools en praktijkvoorbeelden die kunnen bijdragen aan het realiseren van de ontwerpvraag.

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2021. Alle rechten voorbehouden