Lerende praktijk Horst aan de Maas

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’
  2. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’
  3. ‘Hoe geef ik op een goede manier ondersteuning aan mijn naaste?’

Kernthema

Zorgen voor elkaar, een gezamenlijke ontdekkingsreis met de poten in de modder van Horst aan de Maas

Ontwerpvragen

Hoe kunnen we mantelzorgers oplaadpunten laten ontdekken?

Het gaat hier over hoe mantelzorgers het langer vol kunnen houden. En hoe zorgen we ervoor dat mantelzorgers die ondersteuning opzoeken/ vinden.

Hoe kunnen we de lens scherp stellen op (jonge) mantelzorgers?

Hier gaat het om het vinden van mantelzorgers die nog niet in beeld zijn, met extra aandacht voor de jonge mantelzorgers. Ook gaat het om behoeften ontdekken van de verschillende mantelzorgers. Het experiment is nog wel wat beperkt uitgewerkt.

Hoe kunnen we jong en oud samen op ontdekkingsreis laten gaan?

Hoe kunenn we het netwerk van mensen/mantelzorgers verbreden, met name tussen generaties.

Hoe kunnen we samenwerking realiseren en overzicht houden in complexe situaties

Wie heeft de regie in een complexe casus van cliënt /mantelzorgers? Weten de organisaties/professionals/mantelzorgers elkaar te vinden?

Kennis op maat

Voor elke ontwerpvraag is een kennisrugzak ontwikkeld. Ze bevatten lokale en landelijke kennis, tools en praktijkvoorbeelden die kunnen bijdragen aan het realiseren van de ontwerpvraag.


Experimenten

We dobbelen erom

Het doel van dit experiment is om jong en oud spelenderwijs met elkaar te verbinden. De doelgroep merkt saamhorigheid, zingeving en bestrijding van de eenzaamheid. Hiervoor is een spel ontwikkeld, waarmee jong en oud via/op scholen interactief in gesprek kunnen gaan. Er is  een (minimaal 1) school benaderd en er zijn afspraken gemaakt. Door corona heeft de uitvoering ervan niet kunnen plaatsvinden. 

Hoe kunnen we binnen de zorg de samenwerking realiseren, overzicht  houden en de regiefunctie behouden op/binnen de  complexe situaties?’

Het doel is om gestructureerde samenwerking te realiseren tussen de formele en informele zorg binnen Horst aan de Maas. Hiervoor wordt onder andere ingezet op het betrekken van huisartsen en POH’s. Er is een vragenlijst gemaakt. Ook wordt kleinschalig een samenwerking gestart voor optimale ondersteuning aan mantelzorgers.

‘Hoe kunnen we de lens scherp stellen op (jonge) mantelzorgers die te maken hebben met ggz-problematiek?’

Het doel van dit experiment is dat mantelzorgers die zorgen voor iemand met ggz-problematiek zich ondersteund voelen. De ondersteuning moet zijn afgestemd op hun wensen en behoeftes. Hiervoor zijn 130 interview afgenomen volgens de methode van waarderend onderzoeken om zo de behoeften in kaart te brengen.

Hoe kunnen we mantelzorgers oplaadpunten laten ontdekken?​

Dit experiment moet Inzicht geven in wat energiegevers zijn voor mantelzorgers om de draagkracht in balans te houden (preventief) op een manier die past. ​Hiervoor is onder andere geëxperimenteerd met de methode Bordje vol.

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden