Lerende praktijk Ede

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’
  2. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’

Kernthema

Mantelzorg in balans
Verscheidenheid samen aan de slag voor tijdige en passende ondersteuning aan de mantelzorger en het netwerk.

Ontwerp vragen

Hoe kunnen we de mantelzorger om 10 uur op de koffie krijgen i.p.v. vijf voor twaalf? samengevoegd met: Hoe kunnen we de lens scherp stellen op mantelzorgers in Ede?

Toelichting: Tijdig mantelzorgers in beeld hebben en vroegtijdig signaleren. Professionals bewust maken van mantelzorgers en het belang hen te betrekken.

Hoe zorgen we dat alle (in)formele professionals de mantelzorgmogelijkheden op zijn/haar duimpje kent?

Toelichting: Informatievoorziening voor professionals

Hoe kunnen informele en formele partijen als bondgenoten de mantelzorgondersteuning in Ede op rolletjes laten verlopen? & Hoe laten we (in)formele professionals en mantelzorgers profiteren van elkaars expertise?

Toelichting: Gelijkwaardigheid: formeel en informeel. Het is belangrijk om elkaar(expertise) te kennen, vinden, benutten en versterken.

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2020. Alle rechten voorbehouden