Lerende praktijk Ede

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’
  2. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’

Kernthema

Mantelzorg in balans
Vanuit verscheidenheid samen aan de slag voor tijdige en passende ondersteuning
aan de mantelzorger en het netwerk

Ontwerpvragen

Hoe kunnen we de mantelzorger om 10 uur op de koffie krijgen i.p.v. vijf voor twaalf? (Samengevoegd met: Hoe kunnen we de lens scherp stellen op mantelzorgers in Ede?)

Er wordt gewerkt aan het bewustmaken van mantelzorgers over zichzelf en hun mantelzorgtaken. En het bewustzijn en tijdig herkennen van mantelzorgers door professionals zodat zij tijdig in beeld zijn.

Hoe zorgen we dat alle (in)formele professionals de mantelzorgmogelijkheden op zijn/haar duimpje kent?

Er wordt gewerkt aan glasheldere informatievoorziening over mantelzorgondersteuning voor zowel (in)formele professionals als mantelzorgers

Hoe kunnen informele en formele partijen als bondgenoten de mantelzorgondersteuning in Ede op rolletjes laten verlopen? & Hoe laten we (in)formele professionals en mantelzorgers profiteren van elkaars expertise?

Er wordt gewerkt aan een gelijkwaardige samenwerking tussen formele en informele partijen of personen waarbij zij elkaar en hun expertise kennen, vinden, benutten en versterken.

Experimenten

Tijdig signaleren en bewust worden
Met collega’s en partnerorganisaties wordt het thema mantelzorg op de werkvloer bespreekbaar gemaakt waardoor men bewuster is van de rol en impact van mantelzorg. Met als doel dat dit besef ook zichtbaar wordt in cliëntcontact door meer aandacht en focus voor mantelzorgers en uiteindelijk Ede-breed effect heeft

Informatievoorziening
In dit experiment wordt geprobeerd om de zichtbaarheid in de wijk te vergroten. Onder andere door het uitbreiden van de fysieke inloop bij locatie Cultura. Met daarbij ondersteunende communicatie, materiaal en inhoudelijke afstemming hoe de partners live en online informatievoorziening organiseren.​ Ook wordt gekeken of een app werkbaar is. Het doel is dat professionals en mantelzorgers kunnen op een laagdrempelige manier informatie ophalen (live en online) over mantelzorgondersteuning. ​

Netwerkvorming
De succesvolle aanpak van een bestaand kleinschalig netwerk in Veldhuizen/Kernhem kopiëren naar andere wijken van Ede. ​Te beginnen met Ede Centrum. ​Het doel is om een netwerk te creëren, zodat (in)formele professionals en mantelzorgers kunnen profiteren van elkaars expertise als samenwerkingspartners binnen sociaal domein

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden