Lerende praktijk Ede

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’
  2. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’

Kernthema

Mantelzorg in balans
Verscheidenheid samen aan de slag voor tijdige en passende ondersteuning aan de mantelzorger en het netwerk.

Ontwerp vragen

Hoe kunnen we de mantelzorger om 10 uur op de koffie krijgen i.p.v. vijf voor twaalf? samengevoegd met: Hoe kunnen we de lens scherp stellen op mantelzorgers in Ede?

Toelichting: Er wordt gewerkt aan het bewust maken van mantelzorgers over zichzelf en hun mantelzorgtaken. En het bewustzijn en tijdig herkennen van mantelzorgers door professionals zodat zij tijdig worden gesignaleerd en in beeld zijn.

Hoe zorgen we dat alle (in)formele professionals de mantelzorgmogelijkheden op zijn/haar duimpje kent?

Toelichting: Er wordt gewerkt aan glasheldere informatievoorziening over mantelzorgondersteuning voor zowel (in)formele professionals als mantelzorgers

Hoe kunnen informele en formele partijen als bondgenoten de mantelzorgondersteuning in Ede op rolletjes laten verlopen? & Hoe laten we (in)formele professionals en mantelzorgers profiteren van elkaars expertise?

Toelichting: Er wordt gewerkt aan een gelijkwaardige samenwerking tussen formele en informele partijen of personen waarbij zij elkaar en hun expertise kennen, vinden, benutten en versterken.

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2021. Alle rechten voorbehouden