Digitale communicatie

SOFA model samenwerking mantelzorgers

Digitale communicatie kan helpen om de samenwerking en afstemming tussen mantelzorgers en beroepskrachten/vrijwilligers te vergemakkelijken. En een digitaal platform kan mantelzorgers helpen om de zorg gemakkelijker te delen met meerdere personen uit het sociale netwerk.

Activiteiten

  • Maken van een kennismagazines: met een overzicht van digitale platforms, implementatietips en ervaringsverhalen van gebruikers van digitale platforms
  • Online leerbijeenkomst voor lokale lerende praktijken
  • Begeleiding van enkele lokale praktijken die concreet met een communicatieplatform aan de slag willen gaan, onder andere Brabantse Wal.
  • Verzamelen en bekendmaken van relevante achtergrondinformatie: zoals over AVG, vraagverlegenheid, digitale vaardigheden

Handige instrumenten/artikelen

Artikel digitaal samenwerken
Artikel digitale communicatie
Overzicht digitale communicatieplatforms

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden