Lerende praktijk Mantelzorg Land van Cuijk

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?
  2. Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?
  3. Hoe geef ik op een goede manier zorg en ondersteuning aan mijn naaste?

Kernthema

Iedereen voelt zich verantwoordelijk om mantelzorgers te vinden, erkennen en herkennen. ​​

Ontwerpvragen

  • Hoe kunnen we zorgen voor een TomTom-respijtzorg voor álle professionals?
  • Hoe krijgen we het instrument ‘sociaal netwerk’ in de rugzak van alle professionals?

Experimenten

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben een mantelzorgakkoord gesloten. Hierbij zijn zo’n 50 organisaties betrokken. Er zijn vijf thema’s geformuleerd waarmee werkgroepen aan de slag gaan. Dat zijn: jonge mantelzorgers, mantelzorg en werk, mantelzorg en wonen, informele zorg en respijtzorg (tijdelijke overname van de zorg). Binnen In voor mantelzorg-thuis is gewerkt aan de twee thema’s informele zorg en respijtzorg met de volgende experimenten:

Respijtzorg
Hoe krijgen professionals zicht op de mogelijkheden van respijtzorg? Hiervoor is een inventarisatie gemaakt van alle respijtvoorzieningen in het Land van Cuijk. Ook is er gepeild onder Wmo-consulenten waar behoefte aan is als het gaat om informatie rondom respijtzorg. Er is meer inzicht gekregen in hoe het proces van verwijzen naar respijtzorg werkt en wat daarin verbeterd kan worden. Ook wordt er aangehaakt op verschillende communicatieactiviteiten om respijtzorg meer onder de aandacht te brengen. Het effect? Gemeente, aanbieders en professionals hebben elkaar beter leren kennen en verschillende type organisaties hebben zich verbonden aan het agenderen en verbeteren van respijtzorg in het Land van Cuijk. Wat nog volgt is een flyer en een digitale respijtwijzer.

Informele zorg
Hoe kunnen we de positie van de informele zorg versterken? Hiervoor wordt een Academie opgericht voor vrijwilligers en mantelzorgers. Samen met samenwerkingsorganisaties in het LvC wordt de academie gevuld met kennis en informatie. Daarvoor is een inventarisatie naar cursussen en trainingen die daar kunnen worden ondergebracht. Voor de deelnemende organisaties levert dit meer bewustwording en samenwerking op op het thema informele zorg/grenzen verkennen.

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden