Lerende praktijk Mantelzorg Land van Cuijk

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?
  2. Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?
  3. Hoe geef ik op een goede manier zorg en ondersteuning aan mijn naaste?

Oplossingsrichtingen

  • Betere samenwerking tussen beroepskrachten onderling.
  • Betere samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn.
  • Verkleinen van de draaglast van de mantelzorger door het versterken van het netwerk (van client en/of mantelzorger).
  • Beroepskrachten hebben in alle fasen oog voor de draagkracht van de mantelzorger.

Kernthema

In het Land van Cuijk voelt iedereen zich verantwoordelijk om mantelzorgers te vinden, erkennen en herkennen. ​​

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2020. Alle rechten voorbehouden