Lerende praktijk Brabantse Wal

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’
  2. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’
  3. ‘Hoe geef ik op een goede manier ondersteuning aan mijn naaste?’

Kernthema

Samen de puzzel leggen voor gelukkige mantelzorgers

Ontwerpvragen

  • Hoe kunnen we de mantelzorger centraal zetten en denken in mogelijkheden binnen regelgeving?
  • Hoe kunnen we professionals bewust maken van het spinnenweb rondom de mantelzorger?
  • Hoe kunnen we mantelzorgers gelukkig maken met een zo passend mogelijk aanbod?

Experimenten

Maak je hard voor het hart van de mantelzorgers
Doel van dit experiment is de bewustwording vergroten onder medewerkers van organisaties in zorg en welzijn, eerstelijns-, tweedelijnszorg, gemeente, zorgallianties, vrijwilligersorganisaties en de mantelzorggroep zelf over van de rol van mantelzorgers op de Brabantse Wal. Er is een tookit gemaakt met onder andere een vragenlijst voor mantelzorgers en een signalenkaart, een e-learning die professionals kunnen doen en een button.

Hoe kunnen we professionals bewust maken van het spinnenweb rondom de mantelzorger en de mogelijkheden daarvan?
Hoe kunnen we professionals inzicht geven in wie betrokken is bij een casus. Hiervoor wordt een experiment gedaan met OZO verbindzorg. Lukt het zo om het spinnenweb van alle betrokkenen in een casus met elkaar te verbinden?

Ikzorgbrabantsewal.nl
Het doel hiervan is om laagdrempelige, toegankelijke informatie voor alle mantelzorgers op de Brabantse Wal op een plek bij elkaar te brengen. Mantelzorgers en doorverwijzers worden hierbij nauw betrokken.

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden