Lerende praktijk Brabantse Wal

Vraagstuk van de mantelzorger

  1. ‘Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten?’
  2. ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’
  3. ‘Hoe geef ik op een goede manier ondersteuning aan mijn naaste?’

Oplossingsrichtingen

  • Betere samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten.
  • Betere samenwerking tussen beroepskrachten onderling.
  • Betere samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn.
  • Benutten digitale hulpmiddelen in de samenwerking tussen mantelzorger en beroepskracht.
  • Verkleinen van de draaglast van de mantelzorger door het versterken van het netwerk (van client en/of mantelzorger).
  • Beroepskrachten hebben in alle fasen oog voor de draagkracht van de mantelzorger.
  • Beroepskrachten en mantelzorgers rusten elkaar toe op het gebied van zorghandelingen.

Kernthema

Op de Brabantse Wal samen de puzzel leggen voor gelukkige mantelzorgers

Gerelateerd nieuws

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2020. Alle rechten voorbehouden