Over ons

Waarom?

Steeds meer ouderen wonen thuis. Zij krijgen hulp en ondersteuning van familie, vrienden en buren. Die willen dat graag goed doen en de zorg kunnen vol houden. Hiervoor is betere ondersteuning nodig.

Deskresearch

Via deskresearch en panelgesprekken inventariseren we de vraagstukken die mantelzorgers hebben en mogelijke oplossingsrichtingen die er zijn. Dit vormen de uitgangspunten van ons programma.

Bekijk de infographic

Lokale trajecten

In 12 lerende praktijken gaan organisaties binnen een regio met elkaar aan de slag om de ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren. Een of twee vraagstukken uit de deskresearch staan hierbij centraal. Binnen deze trajecten werken we ook aan praktijkverbetertrajecten.

Bekijk de lokale praktijken

Landelijke aanpak

Daarnaast werken we met landelijke organisaties om de samenwerking met informele zorg in de beroepspraktijk te verankeren.

Bekijk de landelijke aanpak

Kennis verspreiden

De kennis die we opdoen, verspreiden we uiteraard, zodat meer organisaties ervan kunnen leren. Kijk daarvoor regelmatig bij nieuws of instrumenten of volg onze social media kanalen.

Ambassadeurs

Tot slot organiseren we bijeenkomsten en maken we tools om beroepskrachten in zorg en welzijn te helpen om de samenwerking te verbeteren. Ook vragen we ze om ambassadeur te worden, zodat zij ook hun collega’s inspireren en motiveren.

Door wie?

In voor mantelzorg-thuis is een programma van Movisie en Vilans en wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In voor mantelzorg © 2019. Alle rechten voorbehouden