Over ons

Waarom?

Steeds meer ouderen wonen thuis. Zij krijgen hulp en ondersteuning van familie, vrienden en buren. Die willen dat graag goed doen en de zorg kunnen vol houden. Hiervoor is betere ondersteuning nodig.

Deskresearch

Via deskresearch en panelgesprekken inventariseren we de vraagstukken die mantelzorgers hebben en mogelijke oplossingsrichtingen die er zijn. Dit vormen de uitgangspunten van ons programma.

Bekijk de infographic

Lokale trajecten

In 12 lerende praktijken gaan organisaties binnen een regio met elkaar aan de slag om de ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren. Een of twee vraagstukken uit de deskresearch staan hierbij centraal. Binnen deze trajecten werken we ook aan praktijkverbetertrajecten.

Bekijk de lokale praktijken

Landelijke aanpak

Daarnaast werken we met landelijke organisaties om de samenwerking met informele zorg in de beroepspraktijk te verankeren.

Bekijk de landelijke aanpak

Kennis verspreiden

De kennis die we opdoen, verspreiden we uiteraard, zodat meer organisaties ervan kunnen leren. Kijk daarvoor regelmatig bij nieuws of instrumenten of volg onze social media kanalen.

Ambassadeurs

Tot slot organiseren we bijeenkomsten en maken we tools om beroepskrachten in zorg en welzijn te helpen om de samenwerking te verbeteren. Ook vragen we ze om ambassadeur te worden, zodat zij ook hun collega’s inspireren en motiveren.

Bekijk de ambassadeurspagina

Door wie?

In voor mantelzorg-thuis is een programma van Movisie en Vilans en wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Teamleden

Karlijn Nanninga
Binnen het programma In voor mantelzorg-thuis werk ik als thema coördinator en ga ik twee lokale praktijken begeleiden. Daarnaast ben ik betrokken bij het Kennisteam. Ik zet mij graag in om het samenspel tussen mantelzorgers en professionals te verbeteren. Daarbij verbind ik de kennis uit literatuur en praktijk met elkaar.

Kiyomid van der Veer
Adviseur Lokaal Organiseren. Ik houd mij bezig met vraagstukken die er zijn rondom het organiseren van langdurende zorg in de wijk. Mantelzorgondersteuning ligt mij nauw aan het hart omdat mantelzorgers nog te vaak vergeten worden in de langdurende zorg(en) voor en over hun naaste.

Esther Vreeken
Ik doe mee aan het programma In voor mantelzorg-thuis omdat ik zoveel kansen en mogelijkheden zie om samen met anderen de reis van de mantelzorger op lokaal niveau beter en fijner te maken!

Nynke de Jong
Ik ben werkzaam bij Vilans als onderzoeker. Binnen In voor mantelzorg-thuis ben ik betrokken bij de monitoring en evaluatie van het project.

Hans Alderliesten
Als hoofd communicatie houd ik me bezig met de kennisdisseminatie van het programma. Oftewel: ervoor zorgen dat relevante kennis bij de juiste doelgroep terechtkomt. Zo denk ik met onze adviseurs na over nieuwe vormen van kennisdelen. Ik werk bij Movisie en houd me bezig met onderwerpen als informele zorg, dementie en eenzaamheid.

Ilse Zwart-Olde
Mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners en beroepskrachten spelen allemaal een belangrijke rol als het gaat om het zorgen voor elkaar. Als themacoördinator ga ik voor een goede samenwerking tussen mensen op verschillende niveaus. Samen aan de slag ten behoeve van goede kwaliteit van zorg én leven van cliënten, mantelzorgers en een ieder die daar om heen staat. Leren en reflecteren staat daarbij voor mij centraal. De kennis en ervaringen die we samen opdoen, hoop ik gedurende het programma van In voor Mantelzorg te delen.

Cecil Scholten
Als programmaleider van In voor mantelzorg thuis vanuit Vilans ben ik naast het programmamanagement vooral betrokken bij de landelijke trajecten. Wat voor organisaties zijn er op landelijk niveau betrokken bij de ondersteuning van mantelzorgers van ouderen? Wat doen zij al aan ondersteuning en wat zouden zij nog meer kunnen doen? Hoe kunnen ze daarin goed samenwerken? Deze vragen interesseren me om ook op landelijk niveau de ondersteuning van mantelzorgers goed neer te zetten en te borgen.

Roos scherpenzeel
Ik loop warm voor het samen werken aan concrete lokale verbeteringen voor mantelzorgers. Binnen In voor mantelzorg-thuis draag ik daaraan graag bij in lokale lerende praktijken. Mijn specialisme is respijtzorg.

Yvonne de Jong
Yvonne de Jong is senior adviseur Informele zorg bij Vilans. Zij is thema coördinator bij twee lokale praktijken in Cuijk en in Bergen op Zoom. Als adviseur inspireert, motiveert en ondersteunt ze zorg- & welzijnsorganisaties bij het versterken van het samenspel met informele zorg. Haar missie is: vanzelfsprekend en gelijkwaardig samenwerken in de driehoek vanuit de dialoog over ieders wensen, verwachtingen en grenzen.

In voor mantelzorg © 2019. Alle rechten voorbehouden