‘Wij halen alles uit de kast voor onze cliënten en mantelzorgers!’

‘Wij halen alles uit de kast om invulling te geven aan dat wat onze cliënten en hun mantelzorgers nodig hebben in deze tijd van de coronacrisis.’ Aan het woord is Wendy van de Putte. Zij is Casemanager dementie en werkt nauw samen met ontmoetingscentra in Amersfoort, Soest en Utrecht voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Vanaf het ingaan van de ‘maatregelen’ rondom het coronavirus komt een team van de King Arthur Groep wekelijks samen. Telkens weer staat de vraag centraal wat cliënten en hun mantelzorgers nodig hebben. Dat leverde creatieve oplossingen op voor dagbesteding, ondersteuning en begeleiding.

‘Onze dagbesteding is nooit dicht gegaan, wij hebben het gewoon anders georganiseerd.’

‘Wekelijks kijken wij in een gezamenlijk overleg wat onze cliënten nodig hebben. We kunnen dagelijks vier cliënten ontvangen in het ontmoetingscentrum. Voor de mensen die het meest kwetsbaar zijn, zorgen wij dat zij, zoveel als mogelijk, het vaste aantal dagen kunnen komen. Soms komen cliënten drie, in plaats van de gebruikelijke vier dagen per week naar het ontmoetingscentrum.’

‘We zetten ook individuele begeleiding in, in plaats van dagbesteding.’

Voor de cliënten die niet of minder naar het ontmoetingscentrum komen, bieden de organisaties individuele begeleiding thuis. ‘Het zorgkantoor heeft vergoeding hiervan mogelijk gemaakt. Niet alle cliënten willen overigens een begeleider thuis ontvangen. Door hun dementie voelt dat niet veilig. Maar dat is geen probleem voor de begeleiders. Zij gaan dan samen met de cliënt in de tuin werken of wandelen.

Zo gaat een collega met jonge mensen met dementie veel wandelen. Hij noemt het de 10.000 stappen- club. Ook wordt er volop gebruikgemaakt van zorgtechnologie, van beeldbellen tot apparatuur met geruststellende ingesproken teksten van naasten.

‘Alle cliënten krijgen begeleiding van de vaste medewerkers, het budget is gelijk gebleven.’

‘Door de manier waarop de begeleiding voor de mensen met dementie en hun mantelzorgers nu is georganiseerd, kunnen alle medewerkers ingezet worden. Zij hoeven niet meer of minder te werken. Het feit dat de bekende ‘vaste ‘gezichten de begeleiding blijven bieden, geeft continuïteit in de zorg en ondersteuning, Daarnaast biedt het stabiliteit voor de mensen met dementie en draagt bij aan de het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger.’

‘Trots op de mantelzorgers, en dat laten we zien.’

‘Door deze situatie en werkwijze voel ik een nog sterkere verbondenheid met cliënten en de mantelzorgers. Omdat we samen deze crisis meemaken. We zijn trots op de mantelzorgers en laten dat ook zien. Zo hebben we met collega’s voor al onze cliënten en mantelzorgers een paasontbijt gemaakt en dat bij ze bezorgd.’

‘Zie dat het zwaar is voor de mantelzorgers’

’Ik zie wel dat bij diverse mantelzorgers, ondanks alle inzet en ondersteuning, de belasting is toegenomen. Bijvoorbeeld, omdat andere respijtzorg of informele zorg wegvalt. Zo komen er geen of minder mensen langs die voorheen toch ondersteuning gaven. Wij hebben cliënten en mantelzorgers daarom goed in beeld en blijven inspelen op de persoonlijke situaties.’

Tops en tips op een rij

  • De hele organisatie en (waar mogelijk) het netwerk zet zich in om dat te doen wat nodig is voor de mensen met dementie en hun mantelzorgers.
  • Regelmatig gezamenlijk afstemmen.
  • Gemeente geeft de mogelijkheid beschikkingen anders in te vullen (als alternatief voor): van dagbesteding naar individuele begeleiding.
  • De mentaliteit ‘haal alles uit de kast’ maakt dat er vanuit mogelijkheden wordt gewerkt.
  • De professionals, cliënten en mantelzorgers ervaren verbondenheid en trots dat zij dit juist in deze zoveel kunnen betekenen.
Deel dit artikel
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden