Wat levert een lerende praktijk op?

Wat levert een lerende praktijk op?

De opzet van het programma In voor mantelzorg-thuis is om met elkaar aan de slag te gaan in lokale lerende praktijken. In zo’n lerende praktijk participeren deelnemers uit verschillende organisaties met een werkgebied op wijk-, lokaal of regionaal niveau. Hier leest u wat een lerende praktijk uw organisatie kan opleveren.

Denk bijvoorbeeld aan manieren om de samenwerking met mantelzorgers én de lokale samenwerking te verbeteren.

Wat levert een lerende praktijk op?

Mogelijke opbrengsten

 • Betere samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten.
  Bijvoorbeeld: een POH’er werkt steeds meer samen met mantelzorgers maar ervaart gebrek aan tijd hiervoor. Thuiszorgmedewerkers zijn op zoek naar een goede balans in de samenwerking, zeker als er sprake is van drukbezette mantelzorgers. Er is onduidelijkheid over wie de regie voert; de cliënt of de mantelzorger.
 • Betere samenwerking tussen beroepskrachten onderling.
  Bijvoorbeeld: er ontbreken overdrachtsmomenten tussen verschillende beroepskrachten of deze zijn niet adequaat. Te laat wordt gekozen voor een multidisciplinaire benadering. Het is onduidelijk wie wanneer de regie voert en waarop. De huisarts lijkt onvoldoende op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden.
 • Betere samenwerking tussen organisaties en op beleidsniveau
  Bijvoorbeeld: zorg en welzijn kennen elkaar onvoldoende. Het ziekenhuis heeft geen afspraken met lokale aanbieders ter voorbereiding van ontslag uit het ziekenhuis.
 • Beter gebruik van digitale en technologische hulpmiddelen
  Bijvoorbeeld: een uitwisselingssysteem om de samenwerking te verbeteren of hulpmiddelen die de mantelzorger ontlasten.
 • Verbetering van kennis mantelzorgers
  Bijvoorbeeld: hoe kun je met kennis over voorzieningen en maatregelen de draaglast bij de mantelzorger verminderen? Of hoe kun je de vaardigheden van een mantelzorger verbeteren? 
 • Verbeteren van de samenwerking met vrijwilligersorganisaties, of bewonersinitiatieven
  Bijvoorbeeld om met hun hulp de elasticiteit van het zorgnetwerk van de mantelzorger te versterken.
 • Kennis over zorg- en welzijnsvaardigheden uitwisselen
  Bijvoorbeeld door kennis te delen met mantelzorgers én de expertise bij de mantelzorger over goede zorg en welzijn ook zelf te benutten.
Deel dit artikel
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden