Samen de puzzel leggen voor gelukkige mantelzorgers

Op www.movisie.nl verscheen een artikel over lerende praktijk Brabantse Wal. Dit naar aanleiding van hun presentatie op het congres  Een Nieuwe Generatie Ouderen Langer Thuis 

Geef aandacht aan wat al goed gaat, daar zit de energie.’ Joost de Haan, adviseur bij Movisie, vat de aanpak op de Brabantse Wal krachtig samen. Het is één van de tien lerende praktijken van In voor mantelzorg waar beroepskrachten, vrijwilligers én mantelzorgers zich inzetten om de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Hoe kunnen mantelzorgers van ouderen beter ondersteund worden? Deze vraag staat centraal in het driejarig programma In voor mantelzorg van Movisie en Vilans.  ‘Hoe kan het samenspel tussen formele en informele zorg worden versterkt, zowel binnen het zorgnetwerk als tussen organisaties onderling?’, licht Yvonne de Jong, senior-adviseur van Vilans, het programmadoel nader toe. Met hulp van panelgesprekken en deskresearch zijn bij aanvang in 2018 de meeste prangende vragen van mantelzorgers geïnventariseerd. 

Lees verder op www.movisie.nl

Deel dit artikel
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden