Online congres Wijkteams 2021

Tijdens het congres Wijkteams 2021 houdt In voor mantelzorg-thuis een sessie ‘Samenwerken in de wijk met en voor mantelzorgers’. In deze sessie vertellen adviseurs Annemieke Feddema en Inge van Steekelenburg hoe je als wijkteam samen met mantelzorgers de zorg voor hun naaste regelt. Ook gaan we in op hoe je hierin samenwerkt met andere partijen: de fysiotherapeut, de huisarts of bijvoorbeeld vrijwilligers. Uiteraard gebruiken we daarbij wat we hebben geleerd in de praktijken van In voor mantelzorg-thuis. Een praktische sessie vol met tips en handvatten voor je eigen werk.

Het congres Wijkteams 2021 wordt georganiseerd door Zorg & Welzijn. Het congres vindt online plaats via een livestream uit De Reehorst in Ede. De verschillende sprekers nemen je mee in de volgende onderwerpen:

  • Ontschotten, hoe doe je dat?
  • Hoe bevorder je een integrale samenwerking in de wijk? En hoe maak je deze samenwerking duurzaam?
  • Werkwijzen en methodieken; hoe werk je integraal samen in de wijk?
  • De Doorbraakmethode: Slimmer met bureaucratie, beter voor iedereen

Deze dag is bedoeld voor professionals in het sociaal domein die zich bezighouden met het thema Wijkteams. Ook is iedereen welkom die werkzaam is bij gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, onderwijs, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties. Dagvoorzitter is Piet-Hein Peeters.

Meer informatie

Deel dit artikel
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden