Online bijeenkomst: ‘Samen in voor mantelzorg’

21 juni, 15.00 tot 16.30 uur 

Inspiratiebijeenkomst voor casemanagers dementie, Wmo-consulenten, gemeentelijke beleidsmedewerkers, sociaal werkers en transferverpleegkundigen en hun landelijke beroeps-, branche- en belangenverenigingen  

Zie jij het belang van samenwerking met andere beroepskrachten voor een goede ondersteuning van mantelzorgers? Maar weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken? Dan is de online bijeenkomst ‘Samen in voor mantelzorg’ op maandag 21 juni van 15.00 tot 16.30 uur, iets voor jou. 

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.

Samen in voor mantelzorg 

Goede ondersteuning van mantelzorgers kun je niet alleen realiseren. Onderling contact en samenwerking tussen Casemanagers dementie, Wmo-consulenten, Sociaal werkers, Transferverpleegkundigen en mantelzorgconsulenten is essentieel om goede zorg te kunnen bieden aan de patiënt/cliënt én mantelzorgers. Daarom brengen we deze beroepsgroepen en hun landelijke stakeholders samen. Het wordt een middag met inspiratie, praktische tips en handvatten om in jouw dagelijkse werk de samenwerking met en voor mantelzorgers te verbeteren. 

 Het programma  

Vier inspirerende voorbeelden. Verschillende sprekers vertellen hoe zij de onderlinge samenwerking rondom mantelzorgers hebben ingericht in hun regio. Zij delen hun geleerde lessen en tips. U maakt een keuze voor een van de sessies.

 1. Jacqueline Postulart, Klantmanager Wmo bij Servicecentrum MER voor de gemeente Maasgouw 
  Zij vertelt in haar sessie waarom zij het belangrijk vindt om aandacht te hebben voor mantelzorgers in het keukentafelgesprek. Ook vertelt ze wat het oplevert om met andere beroepskrachten, met diverse expertise, samen te werken voor mantelzorgondersteuning. En hoe je deze aandacht voor mantelzorgers warm houdt in het sociaal wijkteam.  
 2. Wendy Huijbers, Sociaal werker bij Sociom in het Land van Cuijk 
  Zij vertelt hoe je de samenwerking tussen professionals en het informele netwerk rondom kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers versterkt met Voorzorgcirkels. Ze deelt haar ervaringen over het opzetten van deze cirkels: ondersteuning voor en door inwoners, met ondersteuning van organisaties op het gebied van Wonen Welzijn en Zorg.  
 3. Hans Verbist, Geriatrisch consulent bij Tante Louise regio Brabantse Wal 
  Hans vindt het belangrijk niet alleen met open blik te kijken naar de mens met dementie en wat hij/zij nodig heeft, maar om ook de mantelzorger te ondersteunen. Hij vertelt over de samenwerking met andere organisaties en hoe dat werkt via het digitale platform OZOverbindzorg, met de mantelzorger in de regie. Ook de inzet van technologieën om mantelzorgers te ondersteunen komt aan bod.  
   
 4. DianPaasman (Isala ziekenhuis) en Jeanine de Vos (Steunpunt mantelzorg Zwolle)  
  Zij delen hoe zij een klantreis maakten van het pad dat mantelzorgers doorlopen bij ziekenhuisopname en -ontslag van hun naaste. Hierdoor zijn momenten zichtbaar geworden die van invloed zijn op een ‘zachte landing’ voor mantelzorgers terug in de thuissituatie. We verkennen samen hoe deze momenten invulling kunnen krijgen door samenwerking tussen transferverpleegkundigen en het sociale domein.   

Aanmelden 

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers (www.mantelzorg.nl) en In voor mantelzorg-thuis, een programma van Vilans en Movisie voor een betere samenwerking met en voor mantelzorgers (www.invoormantelzorg.nl). 

Het is de tweede bijeenkomst in een serie van drie. In elke bijeenkomst staan andere beroepsgroepen centraal.  
 

Deel dit artikel
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden