‘Mensen verbinden, gaat nu vooral digitaal’

zwaaien-corona-afstand

Wendy Huijbers is sociaal werker bij Sociom, organisatie voor sociaal werk in het Land van Cuijk. Nu persoonlijk contact veel minder mogelijk is, realiseerden zij en haar collega’s binnen een week vier digitale platforms (voor elke gemeente één) om vraag en aanbod rondom coronahulp bij elkaar te brengen.

‘Als opbouwwerker heb ik altijd veel contact met mensen in de buurt en professionals. Dit is essentieel in mijn werk, maar tijdens corona zijn ook wij verplicht om thuis te werken. We hebben wel contact met inwoners en vrijwilligers via de telefoon, WhatsApp en beeldbellen, maar hier moet je wel aan wennen als sociaal werker. Als je iemand niet in het echt ziet, mis je toch een deel belangrijke, non verbale, communicatie. We zien ook dat heel veel mensen nu hulp aanbieden. Veel mensen zitten nu thuis van werk en bieden zichzelf als vrijwilliger aan. Maar hoe zorg je dat al die vrijwilligers verbonden worden aan de mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben? Dat kan nu vooral digitaal, ook omdat veel hulpaanbieders op social media actief zijn.

Concept Mijnbuurtje.nl

‘Met de gemeenten waren we al een tijdje in gesprek om digitale buurtplatforms op te zetten, zodat inwoners op een centrale plek elkaar makkelijk en snel kunnen vinden. Bijvoorbeeld voor vrijwilligershulp, het uitwisselen van tips en delen van informatie over activiteiten. Normaliter ga je eerst met alle betrokken partijen in gesprek, maak je een plan, regel je de financiën en toets je draagvlak bij de inwoners.

Toen kwam corona en hebben wij als Sociom initiatief genomen om de platforms snel op te gaan zetten, omdat we ook zagen dat er op social media een wildgroei ontstond aan initiatieven. Goed bedoeld, maar niet altijd overzichtelijk en makkelijk om te matchen. In zeven dagen tijd hebben we het voorstel aan de vier gemeenten gedaan, kregen we groen licht en waren de vier websites gelanceerd! We kozen voor het concept van ‘mijnbuurtje.nl’ wat al in meer dan 60 gemeenten gebruikt wordt waaronder in Boxmeer, ook in het Land van Cuijk.

‘Mijnbuurtje.nl’ is jaren geleden ontwikkeld om inwoners zowel offline als online met elkaar te verbinden met als doel een meer betrokken buurt waar mensen elkaar makkelijk vinden. Inwoners krijgen op het platform een verbindende rol en worden getraind in zowel ‘community building’ als ook online communicatie.

Dit zijn vrijwilligers in de rol van buurtverbinder. Door buurtverbinders in te zetten, wordt er draagvlak gecreëerd en worden de inwoners eigenaar van het platform in hun eigen gemeente. Voor onze platforms hebben we al enkele inwoners gevonden die we nu online gaan opleiden om de websites te beheren en uit te dragen in hun eigen gemeente.’

Iedere gemeente een eigen platform

In de gemeente Boxmeer is al enkele jaren het buurtplatform Ons Thuus actief; de vier nieuwe websites haken aan bij de opzet en uitstraling van Ons Thuus. Hiermee zijn er in de vijf gemeenten in het Land van Cuijk platforms die in opzet hetzelfde zijn, maar gevuld worden met lokale informatie en vraag en aanbod.

Organisaties (zowel professionals als informele organisaties) kunnen binnen de platforms een eigen pagina aanmaken. Zo heeft Centrum Mantelzorg Land van Cuijk een pagina aangemaakt om mantelzorgers te informeren, een zorgcoöperatie doet een oproep voor puzzels en MEE Noordoost Brabant geeft informatie over de coronahulplijn voor mensen met een beperking en hun naasten. Daarnaast is er een regionale sociale kaart en kennisplatform voor professionals. Alle websites zijn aan elkaar gekoppeld.

Persoonlijk uitnodigen

‘De websites zijn 26 en 27 maart online gegaan, maar nu begint het werk pas. Vorige week is een persbericht gestuurd naar lokale media, zijn er huis-aan-huis flyers verspreid en zijn inwoners persoonlijk uitgenodigd om een profiel aan te maken. Normaal gesproken kost het drie jaar om een platform in een gemeente goed te integreren. Wij hebben in een krappe week de platforms gelanceerd en gaan nu in rap tempo het bestaan promoten en buurtverbinders opleiden.

Ook gaan we heel veel organisaties uitnodigen. Mijn collega’s en ik hebben een groot netwerk in ons werkgebied; bijvoorbeeld dorps- en wijkraden, Zorgcoöperaties, Stichting Welzijn Ouderen en KBO’s maar ook met professionele organisaties. Die worden allemaal persoonlijk uitgenodigd. Met Centrum Mantelzorg hebben wij hele korte lijnen. Zij waren ook de eerste die de platforms hebben opgenomen in hun nieuwsbrieven.

Samen met Marjo Mooren, coördinator bij Centrum Mantelzorg, is Wendy in duo projectleider van de lerende praktijk van In voor mantelzorg-thuis in Land van Cuijk. Mantelzorgondersteuning is voor haar dan ook een belangrijk aandachtspunt. ‘Vanuit het programma werken we al met veel professionals samen. Hierbij kijken we naar hoe we het aanbod van mantelzorgondersteuning onder de aandacht kunnen brengen. Hoe breng je informeel en formeel samen? Daar gaan deze websites ook in voorzien. Alle professionals worden hierover geïnformeerd. Of het nu dagbesteding is of een ambulante begeleidingsorganisatie, zodat iedereen zijn aanbod op deze website zet.

Wendy geeft aan dat het aanbod op de platforms op dit moment groter is dan de vraag, maar geeft hier ook een mogelijke verklaring voor. ‘We zien dat iedereen het wel redt de eerste weken, doordat veel mensen een beroep kunnen doen op hun eigen netwerk, zoals familie en kennissen. Wij verwachten dat hoe langer dit duurt, hoe meer mantelzorgers overbelast gaan raken. Ook merk je bij veel ouderen vraagverlegenheid. Al voor corona vonden ouderen het moeilijk om hulp te vragen. Ook omdat zij graag zelfstandig willen zijn. Het kan wel zijn dat de hulpvraag pas komt als dit echt noodzakelijk of het eigen netwerk overbelast raakt.’

Wendy hoopt en adviseert hulpaanbieders daarom ook om niet ongeduldig te worden en hun profiel aan te blijven houden tot het moment dat de hulpvragen echt komen. ‘Ook zijn niet alle ouderen en mantelzorgers even digitaal vaardig. Wij vragen in zulke situaties of het netwerk hierbij kan helpen, maar er bestaan ook initiatieven die ouderen helpen bij digitale zaken.’ Daarnaast maken sociaal werkers gebruik van het hulpaanbod op de websites en matchen hulpvragen die bijvoorbeeld bij het seniorenwerk terecht komen. Zo zijn er in de eerste week al enkele bewoners geholpen met hulp bij boodschappen doen en vervoer.

Als tips geeft Wendy mee:

  • Wordt geen concurrent van de bestaande burgerinitiatieven. Omarm ze en zoek de samenwerking. ‘’We doen het samen’’.
  • Maak van een initiatief, zoals een digitaal platform een gezamenlijk iets. Trek samen met je collega professionals en de gemeente op om dit op te pakken.
  • Maak er uiteindelijk ook weer iets van de bewoners van. Zonder draagvlak van inwoners heeft een platform op lange termijn geen bestaansrecht.
  • Nodig organisaties persoonlijk uit om hun aanbod te delen.
  • Gewoon doen. Ga met je partners in gesprek (gemeente als opdrachtgever) en durf nu ook buiten de gebaande paden te wandelen. Out of the box denken is iets wat we juist in deze tijd kunnen en moeten doen. Experimenteren mag.
  • Kies een online platform dat kan doorgroeien tot versterking van de gehele community en niet alleen maar hulpvraag en aanbod ondersteunt.

De websites in het Land van Cuijk:

Deel dit artikel
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden