Lokale lerende praktijken aan de slag met mantelzorg vraagstukken

Het landelijke programma In voor mantelzorg-thuis, onderdeel van Langer Thuis, heeft 11 lokale praktijken geselecteerd. In deze lokale praktijken zullen diverse organisaties uit een regio twee jaar intensief met elkaar aan de slag gaan om de ondersteuning van en samenwerking met mantelzorgers te verbeteren. De organisaties afkomstig uit zorg en welzijn werken aan diverse vraagstukken van mantelzorgers en kijken in de praktijk welke oplossingen werken. Doel is dat mantelzorgers zich beter ondersteund voelen en het zorgen beter kunnen volhouden.

11 lerende praktijken

De 11 lerende praktijken zijn Brabantse Wal, s’ Hertogenbosch, Land van Cuijk, Ede, Noord West Veluwe, Horst aan de Maas, Leiden, Leusden, Renswoude, Stein en Zwolle. Zij werken de komende twee jaar intensief aan duurzame oplossingen voor taaie vraagstukken van mantelzorgers die op basis van deskresearch en uit de praktijk van de organisaties naar voren zijn gekomen. Het gaat om drie centrale vraagstukken: ‘Hoe zorg ik samen met beroepskrachten voor mijn naaste?’, ‘Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol?’ en ‘Hoe geef ik op een goede manier ondersteuning aan mijn naaste?’ De deelnemende organisaties willen onder andere werken aan betere samenwerking onderling, betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers en aan een betere aandacht voor mantelzorgers. De ervaringen van de lerende praktijken worden gedeeld via www.invoormantelzorg.nl.

Diverse groep

‘Bij de ondersteuning van mantelzorgers van ouderen in de thuissituatie spelen veel organisaties een rol. Daarom richten wij ons bij In voor mantelzorg-thuis nadrukkelijk op organisaties uit zorg en welzijn én op gemeenten’, vertelt Roos Scherpenzeel, programmamanager. In de lerende praktijken hebben we daarom gezocht naar een goede vertegenwoordiging van deze organisaties, die ook echt met elkaar willen samenwerken. Daarnaast hebben we gezorgd voor een verdeling van vraagstukken en mogelijke oplossingsrichtingen en is er onder andere ook geografische spreiding meegenomen. We hebben zo een diverse groep van praktijken. Hun ervaringen kunnen straks een goed voorbeeld zijn voor andere organisaties.’

Over In voor mantelzorg-thuis

In voor mantelzorg-thuis streeft naar een betere ondersteuning van mantelzorgers van ouderen in de thuissituatie. Hiervoor zet het programma in op een betere samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeenten. En op een betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers en vrijwilligers. In voor mantelzorg-thuis ondersteunt onder andere organisaties in lokale lerende praktijken. Hierin gaan verschillende organisaties in de praktijk aan de slag met vraagstukken. Daarnaast loopt een traject op landelijk niveau, waarin wordt samengewerkt met verschillende beroeps- en belangenorganisaties. Ook  biedt het programma kennis en tools die individuele beroepskrachten en beleidsmedewerkers helpen om de samenwerking met mantelzorgers te verbeteren. Het programma duurt twee jaar en is onderdeel van Langer Thuis. De uitvoering is in handen van de kennisinstituten Movisie en Vilans. Meer informatie op www.invoormantelzorg.nl.

Deel dit artikel
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden