Infographic: 3 prangende vraagstukken van mantelzorgers

infographic vraagstukken mantelzorgers

Welke uitdagingen zien mantelzorgers als het gaat om het zorgen voor hun naaste? En wat zou hen hierbij kunnen helpen? In voor mantelzorg-thuis deed deskresearch en vond drie prangende vraagstukken inclusief logische oplossingsrichtingen en taaie opgaven voor beroepskrachten. Deze infographic brengt deze vragen en oplossingsrichtingen in beeld. De publicatie erachter geeft inzicht in de taaie opgaven die er zijn en welke tools kunnen helpen om die opgaven minder taai te maken.

Will Schutte, een van de auteurs: ‘Deskresearch is belangrijk om een goed fundament onder het programma te leggen. Niet te snel aan de slag te gaan maar goed onderzoeken wat de belangrijkste vraagstukken zijn voor mantelzorgers.  We zien  in de literatuur dat deze vraagstukken veel terugkomen. Hoe zorg ik  voor mijn naaste samen met beroepskrachten, bijvoorbeeld is iets wat veel mantelzorgers bezighoudt.  Wat we ook zien is dat er best wat logische oplossingsrichtingen zijn, maar dat het in de beroepspraktijk niet altijd makkelijk is om daar aan te werken.’

Verschillende visies

Als voorbeeld noemt ze een betere samenwerking tussen zorg en welzijn. ‘Daar zie je dat elkaar niet goed kennen, ontbreken van overdrachtsmomenten en  ook verschillende visies en werkwijzen in organisaties een rol spelen. Als het gaat om het beter benutten van digitale hulpmiddelen, blijkt onbekendheid van de mogelijkheden bij mantelzorgers  een struikelblok. We hopen dat we met deze publicatie bijdragen aan bewustwording en dat de tools die we noemen helpen om met elkaar  stappen te zetten.’

Praktijk

Zo gaat In voor mantelzorg-thuis de komende twee jaar in lokale lerende praktijken met deze vraagstukken en oplossingsrichtingen aan de slag. In 10 tot 12 lokale praktijken onderzoeken we wat nodig is om tot werkbare oplossingen te komen, zodat mantelzorgers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De inzichten die we in het programma opdoen, zullen we delen op onder andere deze website.

Bekijk de infographic en publicatie

Deel dit artikel
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden