Geen dagbesteding meer? Wat kun je als begeleider van dagbesteding doen?

Door corona zijn de meeste vormen van dagbestedingen nu dicht. Dit betekent dat voor een grote groep cliënten de structuur van hun dag of week voor een deel vervalt en bij de naaste of mantelzorger terechtkomt. Toch zijn er manieren te bedenken waarop dagbesteding al dan niet aangepast alsnog doorgang kan vinden om cliënten en mantelzorgers te verlichten.

Inspirerende voorbeelden van aangepaste vormen van dagbesteding

Solidez
Solidez is de sociaal werk organisatie voor de gemeente Wageningen op het gebied van welzijn en welbevinden. Voor de groep zeer kwetsbare cliënten met psychiatrische problemen hebben zij toch besloten de dagbesteding in aangepaste vorm te laten doorgaan. “Wij verwachten de kans dat ze afglijden of in een psychose belanden als ze niemand meer zien zodanig groot dat we dat risico niet willen nemen. Met inachtneming van richtlijnen van het RIVM gaan er bij ons maximaal drie deelnemers per dagdeel onder begeleiding naar de dagbesteding. Ieder dagdeel komen er andere cliënten en met de rest houden we intensief telefonisch contact. Als het nodig is, kunnen we altijd schuiven in het schema. Zo hebben de cliënten toch een vast ijkpunt in de week om aan vast te houden. Ze zijn dan bezig in het stadsatelier, een plek die gericht is op creatieve activiteiten, zoals mozaïeken en schilderen. Dat doen we normaal ook, maar nu dus kleinschaliger. Dit zorgt er ook voor dat er meer persoonlijke aandacht is voor de individuele situatie van de cliënt. Degene die niet komen, die bellen we minstens twee keer in de week om vinger aan de pols te houden.”

King Arthur Groep
Bij de King Arthur Groep, een thuiszorgorganisatie die zorg en dagbesteding voor mensen met dementie organiseert, halen ze ook alles uit de kast om invulling te geven aan aangepaste dagbesteding. Zij ontvangen dagelijks vier cliënten in het ontmoetingscentrum en voor cliënten die niet of minder komen wordt individuele begeleiding thuis geboden. Lees hier hoe casemanager dementie Wendy van de Putte vertelt hoe zij dit mogelijk maken.

Voor begeleiders is dit misschien ook nog wel harder werken dan normaal, en niet alle organisaties lukt het om een aangepaste vorm van dagbesteding financieel rond te krijgen. Vanuit de overheid is er daarom een richtlijn op komst die organisaties in de dagbesteding en -opvang helpt tijdens de coronacrisis.

Tips voor dagbesteding op afstand

Als het toch niet mogelijk blijkt dagbesteding in aangepaste vorm door te laten gaan, kan dagbesteding op afstand uitkomst bieden. Om mantelzorgers daarbij zoveel mogelijk op weg te helpen kun je als organisatie voorbeelden aanbieden van activiteiten die thuis kunnen worden gedaan.

  • Een mooie selectie van activiteiten kan je bijvoorbeeld vinden op de website van Movisie.
  • Meer tips voor activiteiten bij dagbesteding thuis vind je in dit artikel.
  • Een andere manier is bijvoorbeeld het thuisbezorgen van knutselpakketten met instructievideo. Zoals ze bij Zorgbureau Brabant doen.
  • Het is belangrijk om met alle cliënten contact te houden als zij niet of minder naar de dagbesteding komen. Een voorbeeld hiervan is via een belcirkel. In ’s Hertogenbosch start de dagbesteding daar elke dag een belcirkel op door te bellen naar een cliënt en die belt weer de volgende. De laatste belt de dagbesteding weer. Dit is een check of iedereen is gebeld. Als iemand niet opneemt kan de dagbesteding ook gebeld worden. Zo heeft iedereen even een praatje en contact. Zelf meedoen aan een belcirkel? Kijk op de website.
  • Beeldbellen kan ook een mooie manier zijn om als professional met cliënten in contact te blijven. Echter zal dit niet voor alle cliënten even makkelijk zijn. Zie hier tips voor beeldbellen op een toegankelijk niveau.

Zie voor tips voor online samenwerken met professionals, mantelzorgers, vrijwilligers en cliënten ook dit artikel.

Deel dit artikel
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden