Feiten en cijfers over mantelzorgers

Feiten en cijfers over mantelzorgers

Hoeveel mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg zijn er eigenlijk? En hoe ervaren zij wat ze doen? Het Sociaal Cultureel Planbureau deed hiernaar onderzoek. We zetten wat cijfers en feiten uit dit onderzoek (‘Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016’) en andere onderzoeken op een rij.

Mantelzorgers in Nederland

Ruim een derde (36%) van de 16-plussers geeft informele hulp. Dat zijn zo’n 15 miljoen mensen. De meesten van hen geven mantelzorg (32%). Dan gaat het om persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, vervoer, hulp bij administratie of emotionele steun. Meer dan de helft van de mantelzorgers (56%) is vrouw. Het gros van de mantelzorgers is ouder dan 45 jaar (77%), 34% is ouder dan 65 jaar.

Kennis en kunde

De meeste mantelzorgers voelen zich voldoende kundig om hulp te geven (4 op de 5). Toch zegt een op de vijf mantelzorgers kennis te missen en een op de tien geeft aan zich niet kundig te voelen. Het gaat dan vooral om mensen die iemand helpen met dementie, psychische problemen of een terminale ziekte.

Mensen hebben behoefte aan meer kennis over hoe om te gaan met beperkingen van de hulpbehoevende (49%), kennis over de beperking waaraan iemand lijdt (35%) of kennis over het gebruik van medicijnen (27%) of het gebruik van hulpmiddelen (20%).

Overbelaste mantelzorgers?

Zo’n 440.000 mantelzorgers (10% van het totaal) voelt zich overbelast. Van mensen die lang en intensief helpen, is een grotere groep ernstig belast (25%). Dat zijn ongeveer 190.000 mensen in Nederland.

Eenzaamheid

Uit cijfers van MantelzorgNL blijkt ook dat mantelzorg vaak tot eenzaamheid leidt. Zo is 43% van de mensen die langdurig voor een ander zorgt, eenzaam. Voor mantelzorgers van mensen met dementie geldt dat 21% geen steun van hun sociale netwerk ervaart bij het verrichten van zorgtaken (Van der Heide et al., 2018)

1 miljoen vrijwilligers

Er zijn ruim een miljoen vrijwilligers actief in hulp of ondersteuning. Ook vrijwilligers kunnen overbelast raken. Zo ervaart 1 op de 5 het vrijwilligerswerk als zwaar. Bijvoorbeeld doordat de complexiteit van zorg toeneemt.

Meer lezen?

Lees het onderzoek

Deel dit artikel
In voor mantelzorg © 2021. Alle rechten voorbehouden