Digitaal contact houden

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Aanvragen kunnen vanaf 25 maart worden ingediend.

Het is een roerige tijd voor mantelzorgers van kwetsbare ouderen. Ze moeten binnen blijven en zorgen voor hun naaste en kunnen wel wat hulp gebruiken. Of ze kunnen nu niet op bezoek bij hun naaste in een zorginstelling vanwege de corona-maatregelen.Wat zijn de mogelijkheden van digitale communicatie om de zorg te delen of voor sociaal contact op afstand?

Online hulp uit je eigen buurt

De gratis website wehelpen.nl is geschikt voor het vinden en bieden van hulp aan buurtgenoten. Het brengt de hulpvraag en hulpaanbod in je buurt bij elkaar.

Ook is er Whapp, een superhandige matchingsapp voor burenhulp. Whapp zorgt ervoor dat een vraag terechtkomt bij buurtgenoten die juist nu wat meer willen doen voor een ander. Whapp heeft daarbij een speciale rubriek met trefwoorden die relevant zijn voor situaties die voortkomen uit de Coronamaatregelen. Meer informatie over de gratis App.

Een overzicht van meer mogelijkheden voor online hulp door buurtgenoten is te vinden op: www.zorgvannu.nl/oplossingen/hulp-voor-en-door-bekenden-en-buurtgenoten

Apps voor mantelzorgers om de zorg te delen met familie en vrienden

Met een app blijven familie en vrienden op een laagdrempelige manier op de hoogte van de dagelijkse zorg en kunnen ze makkelijker hun deel doen. Veel apps hebben een agenda waarin de afspraken van de persoon staan, zodat iedereen dit weet, en je kunt je eigen bezoekjes plannen. Ook kun je in de meeste apps foto’s en verhalen delen. Dat geeft iedereen een groter gevoel van betrokkenheid. En als de centrale mantelzorger een keer hulp nodig heeft, kan die daar in de app om vragen.

Fello: deze gratis app heeft functies om berichten uit te wisselen, afspraken maken in de agenda, taken toevoegen en een datumprikker. Meer info op: https://getfello.com/

Myinlife: een gratis app voor mantelzorgers van mensen met dementie. Via steunkringen blijft iedereen voortdurend op de hoogte; je bepaalt zelf wie wat mag zien. Plaats foto’s en verhalen op de Tijdlijn en deel zo je mooie momenten met elkaar. Stel eenvoudig een hulpvraag aan vrienden en familie. Meer info op: www.myinlife.nl/nl

Een overzicht van meer mogelijkheden om online de zorg te delen met je sociale netwerk is te vinden op: zorgvannu.nl.

Elkaar online zien en spreken

Alle verpleeghuizen sluiten de deuren voor bezoek om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een ingrijpende maatregel voor bewoners en hun familie. Het is niet niets om je dierbare niet te kunnen zien, juist in deze periode waarin mensen ongerust en bang zijn. Zuid-Limburgse verpleeghuizen gaan onder meer skype inzetten om contact toch mogelijk te maken.

Ook ontvangen thuiswonende kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers minder bezoek door sociale onthouding. Beeldbellen kan dan toch een optie zijn, zodat opa en oma hun kinderen of kleinkinderen toch kunnen zien. Dat kan met apps als Skype, Facetime of de video-optie in bijvoorbeeld Whatsapp of Facebook Messenger.

Familienet is de komende 4 maanden gratis beschikbaar voor alle zorginstellingen, omdat de familie nu niet op bezoek kan komen. Elke bewoner heeft een veilige Facebook-achtige pagina waar zorgmedewerkers met de hele familie van bewoners berichten, foto’s en filmpjes kunnen delen. Zo is iedereen op de hoogte en weet iedereen hoe het met hun dierbare gaat. Kijk op www.familienet.nl voor meer informatie.

Makkelijk tablet voor ouderen

Veel ouderen zijn nog niet vaardig als het gaat om gebruik van tablets of smartphones. En net die apparaten bieden mooie alternatieven als vast bezoek vanwege corona terugloopt.

Een eenvoudig te bedienen tablet is die van de Compaan. Je kunt met de tablet je agenda bijhouden, foto’s ontvangen en sturen, het nieuws lezen, bellen met beeld met je familie, een spelletje spelen en hulp vragen van een zorgprofessional of mantelzorger. Familie en vrienden kunnen inloggen via het Compaan Portaal, een persoonlijke, beveiligde pagina. Zo kunnen zij via hun eigen computer met de tablet van de Compaan communiceren. Via het portaal kunnen zij de tablet beheren en bijvoorbeeld mantelzorg organiseren. Meer informatie.

Digitaal communiceren tussen mantelzorgers en professionals

Makkelijk en veilig online communiceren als oudere en mantelzorger met de betrokken professionals van zorg & welzijn. De oudere/mantelzorger heeft de regie. Door alle partijen met elkaar te verbinden wordt de samenwerking verbeterd.

In deze pdf zie je een overzicht van de verschillende mogelijkheden van beeldbellen en hoe het zit met privacy

OZOverbindzorg is er voor alle betrokkenen bij de zorg. De cliënt, staat centraal, maar ook mantelzorgers, familie en vrienden, (zorg)professionals en de gemeente kunnen gebruik maken van het communicatieplatform. Ouderen/mantelzorgers die willen deelnemen kunnen dit bij de huisarts of thuiszorg aangeven, of zich direct zelf aanmelden op de website.

Virtuele Thuiszorg / Nettie – combinatie technologische hulpmiddelen en beeldbellen met welzijnscoaches
Cliënten hebben contact via video- of telefoongesprek met een welzijnscoach, plus op afstand meten van een aantal belangrijke meetwaarden, zoals temperatuur en indien nodig saturatie.
Extra inspanning: extra menskracht is vrijgemaakt om samen met zorgmedewerkers cliënten extra in de gaten te houden, een stuk sociaal isolement te voorkomen en geruststelling te creëren.
Meer informatie: https://www.nettie.nu/corona-update/

Deel dit artikel
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden