De vijf gemeenten in het Land van Cuijk zijn ‘in voor mantelzorg’

Op 6 november hebben de 5 gemeenten in het Land van Cuijk, Centrum Mantelzorg en Sociom een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het programma In voor mantelzorg-thuis. De vijf gemeenten zijn één van de elf lokale lerende praktijken in Nederland, die voor dit programma zijn geselecteerd. Doel is het realiseren van een betere ondersteuning van en samenwerking met mantelzorgers. Het programma wordt uitgevoerd door Movisie en Vilans in opdracht van ministerie VWS.

In de lokale lerende praktijken van In voor mantelzorg-thuis gaan organisaties uit zorg, welzijn en gemeenten met elkaar aan de slag om in hun regio te onderzoeken wat in de praktijk werkt voor betere mantelzorgondersteuning. In het Land van Cuijk gebeurt dat onder de noemer ‘Mantelzorg Land van Cuijk’. ‘We willen komen tot oplossingen voor vragen van mantelzorgers als: Hoe zorg ik voor mijn naaste samen met beroepskrachten? Hoe houd ik het zorgen voor mijn naaste vol? En hoe geef ik op een goede manier zorg en ondersteuning aan mijn naaste?’ vertelt Marjo Mooren van Centrum Mantelzorg. ‘De bedoeling is dat we de positie van mantelzorgers versterken, en dat er meer herkenning en erkenning voor mantelzorgers komt. Ook willen we de samenwerking van beroepskrachten en de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers verbeteren.’

Mantelzorgbeleid

Deelname aan In voor mantelzorg-thuis sluit goed aan bij het nieuwe mantelzorgbeleid dat is ontwikkeld voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Hierbij zijn ook mantelzorgers en beroepskrachten betrokken . Er zijn enkele thema’s benoemd die prioriteit hebben binnen het nieuwe beleid: jonge mantelzorgers, mantelzorg en werk, mantelzorg en wonen, informele zorg en respijtzorg (tijdelijke overname van de zorg). Ook moeten zoveel mogelijk organisaties worden betrokken bij de uitvoering ervan. Het beleidsplan wordt volgend jaar vastgesteld binnen de gemeentenraden. ‘Deelname aan het programma In voor mantelzorg-thuis is een goede manier om de uitvoering van dit beleid echt handen en voeten te geven. Vanuit Movisie en Vilans zijn twee themacoördinatoren beschikbaar, die het proces en inhoud zullen begeleiden en ook met de ervaringen van andere lerende praktijken kunnen we ons voordeel doen.’

Kick off In voor mantelzorg- thuis tijdens ontbijtsessie

Mantelzorg Land van Cuijk is al van start gegaan tijdens twee ontbijtsessies bij de Biblioplus. Zo’n 20 organisaties zijn binnen verschillende werkgroepen in actie gekomen om mantelzorg en ondersteuning van mantelzorgers beter op de kaart te zetten in het Land van Cuijk.

Deel dit artikel
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden