Werkplaatsen respijtzorg: meld nu aan!

respijtzorg

Wil je werken aan betere respijtzorg in jouw gemeente of werkgebied? Bijvoorbeeld door bekendheid van respijtzorg te vergroten? Een betere toeleiding te realiseren of een passender aanbod? Meld je dan aan voor de werkplaatsen respijtzorg van In voor mantelzorg-thuis. In drie bijeenkomsten spijker je jouw kennis bij over respijtzorg, maak je kennis met succesvolle praktijkvoorbeelden en ga je aan de slag met een praktijkverbeterplan.

‘Respijtzorg is soms echt broodnodig om een mantelzorger even op adem te laten komen’, legt Karlijn Nanninga van In voor mantelzorg-thuis uit. ‘In de praktijk maken mantelzorgers er nog niet altijd gebruik van. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Ze zijn onbekend met de mogelijkheden, het aanbod is niet passend of bijvoorbeeld te versnipperd. Dat is zonde. Daarom zoomen we vanuit In voor mantelzorg-thuis in op dit thema. Er gaan ook al veel dingen goed. In de werkplaatsen willen we die goede ervaringen delen en organisaties begeleiden om ook in hun regio verder te komen met respijtzorg.’

Speciale doelgroepen

We moedigen gemeenten en organisaties die zich specifiek richten op bepaalde doelgroepen, zoals mantelzorgers met een migratie-achtergrond of ggz-problematiek, van harte aan om zich aan te melden. Op deze manier kunnen we met elkaar verschillende soorten expertise uitwisselen om het algemene aanbod van respijtzorg te verbeteren.

Programma

14 mei: Online bijeenkomst 1 Ins & outs van respijtzorg

We delen kennis over de werkzame elementen rond de respijtbehoefte, het -aanbod en het -effect. We nemen wet- en regelgeving onder de loep, bespreken de laatste ontwikkelingen en kijken naar knel- en verbeterpunten. Hoe zorg je dat mantelzorgers gebruik gaan maken van respijtzorg? Wat helpt hen om op zoek te gaan? Wanneer is er sprake van respijteffect? Wat is voor hen voor passend aanbod? Ook maak je de eerste contouren van jouw verbeterplan en bepaal je wie en wat je daarvoor nodig hebt.

25 juni: Bijeenkomst 2 Toeleiding

In deze bijeenkomst staat toeleiding tot respijt- en logeerzorg centraal. Wat werkt en wat werkt niet? Wat zijn succesfactoren? Hoe maak je respijtzorg bekend? Je werkt daarnaast aan het uitwerken van uw verbeterplan. Na deze bijeenkomst ga je het in de praktijk uitproberen.

19 november: Bijeenkomst 3 Opbrengsten

Wat heeft de uitvoering van jouw verbeterplan opgeleverd? Wat zijn leerpunten? En wat kan je gebruiken van de ervaringen van collega’s uit andere gemeenten?

Aanmelden

Deelname is gratis, mits deelnemers aan alle drie de bijeenkomsten meedoen en tijd investeren om het plan ook echt uit te voeren. De werkplaatsen zijn bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten, zorgaanbieders, coördinatoren van mantelzorgsteunpunten, indicatiestellers, verwijzers en financiers. Bij voorkeur doen 2 of 3 mensen van verschillende organisaties uit een regio mee.

De werkplaatsen zijn gepland op donderdag 14 mei (Online), donderdag 25 juni en donderdag 19 november van 12.00 tot 17.00 uur in Utrecht. Wil je meedoen, stuur dan een mail naar ivm@movisie.nl met jouw gegevens.

kijk voor meer informatie in deze uitnodiging (pdf).

Deel dit artikel
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden