Lerende praktijken

Hoe kun je werken aan betere lokale samenwerking? Wat hebben mantelzorgers nodig om de draaglast te verminderen? Hoe zorgen we voor verankering van ondersteuning van mantelzorgers in de beroepspraktijk? De antwoorden op deze en meer vragen zoeken we in lokale en landelijke lerende praktijken.

Deel deze pagina

Lokale praktijken

In 10 regio’s gaan verschillende organisaties aan de slag met vraagstukken rondom samenwerking. Elk met een eigen vraagstuk.

Bekijk de praktijken

Samen met branche- en beroepsorganisaties en belangenbehartiging

In voor mantelzorg-thuis werkt samen met landelijke branche-, beroeps- en belangenorganisaties. Het doel deze trajecten: ervoor zorgen dat samenwerking met informele zorg in de beroepspraktijk wordt verankerd.

Lees meer

Verbetertrajecten

In verbetertrajecten werken we themagericht. We delen kennis en koppelen die aan inzichten uit de praktijk. De thema’s zijn respijtzorg, digitale communicatie en mantelzorgers van naasten met NAH.

Bekijk de trajecten
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden