Landelijke samen­wer­kingspartners

landelijke praktijken

MantelzorgNL

Een van onze samenwerkingspartners is MantelzorgNL. Zij zijn de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Ze zijn belangenbehartiger en gesprekspartner van de overheid, bieden advies en ondersteuning en geven voorlichting. Ook faciliteert MantelzorgNL het Nationaal Mantelzorgpanel. Via dit panel peilt MantelzorgNL de meningen van mantelzorgers over actuele onderwerpen die met mantelzorg te maken hebben. Dat gebeurt via online enquêtes met meerkeuzevragen.

Met MantelzorgNL wisselen we ervaringen uit en verrijken we kennis en kunde met elkaar over ondersteuning van en samenwerking met mantelzorgers. Zowel in de praktijk als bij landelijke stakeholders.

Meer over MantelzorgNL

Vereniging NOV

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie binnen het vrijwilligerswerk in Nederland. Bij Vereniging NOV zijn 360-plus (koepel)organisaties aangesloten. Dit zijn organisaties die met of voor vrijwilligers werken. Inhoudelijk bestrijken de lidorganisaties het gehele maatschappelijke spectrum: sport, zorg, groen, veiligheid, jeugd, kunst, cultuur, kerken, politiek enzovoort.Vereniging NOV treedt op als woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk en is gesprekspartner van politiek, overheid en andere beleidsbeïnvloeders. De leden van Vereniging NOV bepalen samen het beleid voor de toekomst.

Samen ouder worden

Vereniging NOV is ook uitvoerder van het programma Samen Ouder Worden. Hierbij gaat NOV in veertig gemeenten in gesprek over het onderwerp Samen Ouder Worden. Daarbij gaan ze op zoek naar nieuwe samenwerkingen die beter aansluiten bij de wensen van ouderen. De inzet van vrijwilligers draagt ertoe bij dat ouderen hun leven op een voor hen zinvolle manier kunnen invullen. Tegelijkertijd nodigt het programma ouderen zelf uit om als vrijwilliger een bijdrage te leveren in het leven van anderen.

Door uitwisseling van beide programma’s onderzoeken we welke ondersteuning nodig is om het samenspel tussen beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers beter te laten verlopen.

Meer over Vereniging NOV

Overige branche en beroepsverenigingen

We zoeken samenwerking met landelijke branche-, beroeps- en belangenorganisaties. Samen met hen willen we kijken wat zij al doen op het gebied van mantelzorgondersteuning, wat er nog beter zou kunnen en hoe we samenwerking kunnen verankeren in de beroepspraktijk en keten van zorg en ondersteuning.

In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden