Samenwerkingsmethode WIFA

De afkorting WIFA staat voor:

  • Waarden: Waardering en respect bereiken tussen vrijwilligers en beroepskrachten
  • Informeren: Informeren van vrijwilligers over zaken die met cliënten te maken hebben, uitvoering van taken en organisatie.
  • Faciliteren: Faciliteren van randvoorwaarden, relevante kennis en toerusting van vrijwilligers
  • Afstemmen: Afstemming tussen vrijwilligers en beroepskrachten over zaken betreft cliënten en werkzaamheden

Om tot een goede samenwerking te komen is het belangrijk heldere afspraken te maken, informatie uit te wisselen en waardering te tonen voor elkaars werk. Vrijwilligers en zorgmedewerkers werken steeds vaker samen op de werkvloer. Dit kan zorgen voor de verbetering van de zorg, maar er kunnen ook problemen ontstaan, zoals moeizame omgang tussen vrijwilligers en beroepskrachten.

Goed samenwerken? Lees het artikel op Zorg voor Beter

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2019. Alle rechten voorbehouden