WIFA-model: samenwerken met vrijwilligers

Vrijwilligers en zorgmedewerkers komen elkaar steeds vaker tegen op de werkvloer. Dat biedt grote kansen voor een succesvolle verbetering van de zorg, maar aan de andere kant kunnen er ook problemen ontstaan door een stroeve omgang tussen vrijwilligers en zorgmedewerkers.

WIFA-model als hulpmiddel

De afkorting WIFA staat voor:

  • Waarden: Waardering en respect bereiken tussen vrijwilligers en beroepskrachten
  • Informeren: Informeren van vrijwilligers over zaken die met cliënten te maken hebben, uitvoering van taken en organisatie.
  • Faciliteren: Faciliteren van randvoorwaarden, relevante kennis en toerusting van vrijwilligers
  • Afstemmen: Afstemming tussen vrijwilligers en beroepskrachten over zaken betreft cliënten en werkzaamheden

Om tot een goede samenwerking te komen is het belangrijk heldere afspraken te maken, informatie uit te wisselen en waardering te tonen voor elkaars werk. Vrijwilligers en zorgmedewerkers werken steeds vaker samen op de werkvloer. Dit kan zorgen voor de verbetering van de zorg, maar er kunnen ook problemen ontstaan, zoals moeizame omgang tussen vrijwilligers en beroepskrachten.

Goed samenwerken? Lees het artikel op Zorg voor Beter

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2021. Alle rechten voorbehouden