SOFA-model: samenwerken met mantelzorgers

In de thuissituatie spelen mantelzorgers vaak een grote rol. Het SOFA-model is een hulpmiddel om de verschillende rollen van de mantelzorger in beeld te krijgen.

SOFA model als hulpmiddel

Door rekening te houden met de verschillende rollen van mantelzorgers, krijg je meer zicht op hun behoeften en mogelijkheden. Je leert mantelzorgers beter begrijpen en het voorkomt dat je te veel op één aspect focust, bijvoorbeeld overbelasting. Hierbij is het het SOFA-model een handig hulpmiddel. Hierdoor krijg je meer inzicht in de behoeften en mogelijkheden van mantelzorgers.

Mantelzorgers hebben vier verschillende rollen. Het SOFA-model staat voor Samenwerken – Ondersteunen – Faciliteren – Afstemmen. Elke rol van de mantelzorger in het SOFA-model is gekoppeld aan een van deze werkwoorden.

  • Mantelzorgers als partner in zorg (samenwerken)
  • Mantelzorger als hulpvrager bij overbelasting (ondersteunen)
  • Mantelzorger als persoonlijke relatie van de cliënt (faciliteren)
  • Mantelzorger als expert, weet alles van de cliënt (afstemmen)

Infographic

In deze infographic zie je het SOFA-model nog eens kort toegelicht.

Meer lezen:

Op de site Zorg voor beter lees je meer over het SOFA-model.

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden