Samenwerken in netwerken rondom mantelzorgers

Steeds meer mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning wonen thuis. Waar nodig bieden familie, buren en vrienden zorg en ondersteuning. Zij willen dat graag goed doen én die zorg kunnen volhouden. Het ondersteunen van mantelzorgers vraagt om een goede samenwerking tussen verschillende professionals en organisaties binnen zorg en welzijn. Denk aan het sociaal wijkteam, de gemeente, de huisarts, de welzijnsorganisatie of de thuiszorg. Deze samenwerking opstarten is soms best complex. Het vormen van een netwerk kan hierbij helpen. Je kunt elkaar versterken en beter samenwerken. Gezamenlijk heb je meer impact op mantelzorgers en zo kunnen zij de zorg langer volhouden.

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden