Uit de kennissynthese ‘Zorgen voor thuiswonende ouderen’ van sociaal en cultureel planbureau blijkt dat de vraag naar zorg en ondersteuning toe zal nemen. In 2030 telt Nederland namelijk ruim 2 miljoen 75-plussers. Dat zijn 720.000 meer dan nu. Zullen er genoeg mantelzorgers en voldoende zorgpersoneel zijn?

Er wordt duidelijk dat er ook in de toekomst ouderen zijn die niet zelfredzaam zijn en hulp van anderen nodige hebben. We spreken dan bijvoorbeeld over ouderen met een laag opleidingsniveau, weinig inkomen of weinig digitale vaardigheden.

Lees het rapport

Trends

De belangrijkste trends in de ouderenzorg worden weergegeven in de infographic ‘Trends in de ouderenzorg 2018-2030′. Het bestaat uit 5 thema’s:

  1. Aantal ouderen neemt toe
  2. Ouderen veranderen
  3. Tekort aan mantelzorgers en beroepskrachten
  4. Aard van de zorg verandert
  5. Kwetsbare ouderen

Download de infographic

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden