sterke wijkteams onderzoek

Sociale wijkteams in Nederland

Movisie heeft in 2018 een onderzoek gedaan onder 242 Nederlandse gemeente naar de stand van zaken rond sociale (wijk)teams. Wat zijn de meest voorkomende vormen. Wat zien gemeenten als belangrijkste taken van wijkteams en waar zitten zorgen? Zijn vragen waarop het rapport antwoord geeft.

Zo blijkt dat 83% van de gemeenten over een of meer teams beschikken, dat de meest voorkomende doelstelling (toegang) tot maatwerk is en gemeenten zich zorgen maken over een hoge werkdruk, stijging van hulpvragers met complexe problemen en lange wachtlijsten.

Download het rapport

De belangrijkste bevindingen

De belangrijkste bevindingen worden weergegeven in de infographic ‘Sociale wijkteams opnieuw uitgelicht’. De infographic laat zien hoe sterke (wijk)teams zijn opgebouwd, wat de zorgen zijn en waar gemeenten tegenaan lopen.

Download de infographic

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden