Infographic samenwerken met informele zorg – Model Kaats

kaats model

Om patiënten en hun mantelzorgers goed te ondersteunen is lokale samenwerking tussen gemeente, zorg en welzijn belangrijk. Een goede samenwerking bestaat uit vijf aspecten; ambitie, belangen, relatie, organisatie, proces.

Movisie heeft een infographic ontwikkeld die deze aspecten belicht voor een goede samenwerking rondom informele zorg. Het betreft het formuleren van een ambitie, de belangen van de betrokken partijen, de onderlinge relatie, manier van communicatie en het evalueren van de samenwerking.

Download hier de infographic.

Deel deze pagina
In voor mantelzorg © 2022. Alle rechten voorbehouden