Mantelzorgondersteuning

U bevindt zich hier: Home | Feiten en cijfers | Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers zijn mensen die hulp en ondersteuning geven aan naasten die hulpbehoevend zijn. Mantelzorg verlenen vergt veel van iemand en het kan fijn zijn om hierbij ook zelf ondersteund te worden. Dit kan op vele manieren van praktische ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, tot materiële of emotionele ondersteuning. Welke vorm het meest geschikt is, hangt af van de zorgsituatie en de voorkeuren van de mantelzorger én de zorgvrager.

In dit dossier kijken we naar wat werkt bij mantelzorgondersteuning. Naast de algemene uitgangspunten staan we stil bij specifieke morele dilemma’s die een rol spelen. Aan de hand van het ‘Piramidemodel’ beschrijven we het proces dat resulteert in een gedegen ondersteuning. We gaan hiervoor in op een bepaald type ondersteuning: respijtzorg. Onder respijtzorg verstaan we het tijdelijk of volledig overnemen van de zorg van een mantelzorger met het doel om de mantelzorger vrije tijd te bezorgen.

Belasting

De mate van belasting op de mantelzorgers verschilt en heeft tal van oorzaken. De aard en ernst van de zorgsituatie spelen een grote rol, omdat deze de duur, intensiteit en complexiteit van de mantelzorg bepalen. De kans op overbelasting bij mantelzorgers neemt toe wanneer de zorg langdurig en/of intensief is en de mantelzorgers veel verschillende soorten hulp verlenen. Ook de relatie tot de hulpbehoevende is bepalend voor de ervaren belasting van de mantelzorger. De zorg voor een huisgenoot (in het bijzonder een partner of een kind) wordt als zwaarder ervaren dan mantelzorg voor iemand anders, bijvoorbeeld de (schoon)ouders. Naarmate de sociale afstand groter wordt, bijvoorbeeld bij de zorg voor buren of een ver familielid, neemt de ervaren belasting af.

Aantallen

In 2014 gaven ruim vier miljoen mensen mantelzorg (33 procent van de volwassen Nederlandse bevolking). Ongeveer een op de zes (16 procent) mantelzorgers helpt meer dan acht uur per week. Onder hen doen een half miljoen mensen dat vaak al gedurende een langere tijd. De meeste mantelzorgers zorgen voor hun familie. Het gaat vaak om een (schoon)ouder of partner. Van alle mantelzorgers is 59 procent vrouw. Dit verschil tussen mannen en vrouwen wordt gedeeltelijk bepaald door de werksituatie: vrouwen werken vaker in deeltijd, en hebben daardoor meer tijd om mantelzorg te bieden. De leeftijd van het grootste deel van de mantelzorgers (45 procent) ligt tussen de 45 en 65 jaar. Van de mantelzorgers is 18 procent ouder dan 65 jaar. Ook jongeren geven mantelzorg: 8 procent van de mantelzorgers is tussen de 18 en 24 jaar oud. Een kwart van de 1,7 miljoen mantelzorgers die zware zorg verleent, heeft behoefte aan respijtzorg.

Wilt u weten wat werkt bij mantelzorgondersteuning? Lees het wat werkt dossier van Movisie.

Facebook Twitter LinkedIn

invoormantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.