ZuidZorg

U bevindt zich hier: Home | ZuidZorg

ZuidZorg

Over ZuidZorg Extra

ZuidZorg Extra (ZZX) is de ledenorganisatie van ZuidZorg, de vertrouwde kruisvereniging van vroeger in een modern jasje. In totaal heeft ZuidZorg Extra 50.000 leden (gezinnen) in het werkgebied van ZuidZorg.

Bekijk hier de resultaten van ZuidZorg.

Omschrijving aanpak binnen In voor Mantelzorg

Ons idee richt zich op 3 aspecten:

 1. Mantelzorg Panel
  Mantelzorgers die bij clienten van ZuidZorg betrokken zijn een gezamenlijke stem geven. Dit kan input geven voor een toekomstig bestendig mantelzorgbeleid binnen ZuidZorg.
 2. Mantelzorgers in de eigen kracht zetten en vanuit kwaliteiten en persoonlijke behoefte/ontwikkelingen ondersteunen. Een ontmoet en groet plein geeft de mantelzorger de kans elkaar en de professional te ontmoeten. Het ontmoet en groetplein wordt een middel om activiteiten te bundelen en daarmee een focus aan te brengen.
  Activiteiten worden georganiseerd voor inwoners uit de omliggende wijken, maar ook activiteiten voor specifieke doelgroepen, waaronder de mantelzorger met of zonder de zorgvrager een plaats kunnen krijgen.
  ZZX wil mantelzorgers de gelegenheid en mogelijkheid geven om deze kwaliteiten/behoeftes te blijven ontwikkelen of in stand te houden. Door de aandacht op de mantelzorger te richten. Dit kan op diverse manieren gedaan worden. We denken hierbij aan het aanbieden en/of faciliteren  van diverse cursussen, platform mogelijkheden, voorzieningen waar de mantelzorger zijn/haar persoonlijke (groei) kennis kan blijven ontwikkelen.
  Daar waar nodig willen en zullen wij een zorgvrager opvang organiseren (om de drempel tot deelname aan dit  persoonlijke ontwikkeling project te verlagen).
 3. Mantelzorg zorgondersteuning
  Dit aspect kent 2 programma's:
  1. Mantelzorg training in- zorg specifieke aspecten:
   - aanbieden van een cursus waarbij vooral aandacht is voor training van deskundigheid en vaardigheden over praktische zorgondersteuning
   - Themagerichte aspecten;
   - organiseren en aanbieden van specifieke (mantelzorg) thema's.
   - Specifieke informatie over bijvoorbeeld ziekteprocessen, verandering van zorg, overbelasting, hospitalisatie
  2. Digitale communicatie:
   - In samenwerking met Focus Cura een app ontwikkelen waarbij mantelzorger de mogelijkheid krijgt om specifieke vragen te stellen, waarbij de mogelijkheid bestaat om deze anoniem te vragen, maar wel persoonlijk antwoord te ontvangen.
   - Ontwikkelen van een app waarbij  beeldcommunicatie,ondersteuning tussen mantelzorger en zorgvrager makkelijk toegankelijk is. Waarbij de mantelzorg ook (meer) mogelijkheden ontvangt om zorgvrager te 'monitoren'.

Voor bovenstaande aspecten zoekt ZZX nadrukkelijk de crosssectorale samenwerking met organisaties als SWOVE (Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven), Focus Cura, Stichting vrienden van de Thuiszorg.
Het achterliggende doel is om het bovenstaande uiteindelijk in het gehele werkgebied van ZuidZorg uit te rollen.

Facebook Twitter LinkedIn

invoormantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.