Zorggroep Oude en Nieuwe Land

U bevindt zich hier: Home | Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Logo Zorggroep Oude en Nieuwe LandOver Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Zorggroep Oude en Nieuwe Land is de grootste zorgaanbieder en werkgever in de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland. Bij de Zorggroep werken circa 2600 medewerkers en er zijn nog eens ruim 1000 vrijwilligers aan de organisatie verbonden. Vanuit onze visie op Betrokken zorg leveren wij allerlei vormen van zorg- en hulpverlening en behandeling bij u thuis of in een woonzorglocatie. 

In de visie op Betrokken zorg staat de cliënt centraal en diens omgeving; de verbinding met onze medewerkers, familie/mantelzorgers, vrijwilligers, het dorp of de kern waar de cliënt woont en leeft en de andere lokale zorg- en hulpverleners en partijen die iets voor de cliënt betekenen. Van zorgen voor, naar zorgen dat! Samen doen wat nodig is. Dàt is Betrokken zorg.

Bekijk hier de resultaten van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Omschrijving aanpak binnen In voor Mantelzorg

Wij willen onze medewerkers trainen in een andere houding t.o.v. de mantelzorger, aansluitend op de visie; ‘De medewerker als ondersteuner in het zorgproces onder  'leiding' van de mantelzorger en aanvullend. Medewerkers die weten wat de cliënt en mantelzorger helpt en zijn in staat om daar op aan te sluiten en professionele ondersteuning te bieden’.
Daar is bijvoorbeeld voor nodig dat duidelijk is welke knellende regelgeving en protocollen losgelaten kunnen worden in het primaire proces.

Trainingsonderdelen zijn o.a.:

  • hoe gaan onze medewerkers om met mantelzorgers als gelijkwaardige in het zorgproces, bv door hem/haar vanaf de intake bij het proces te betrekken,
  • de mantelzorger helpen omgaan met vraagverlegenheid, 
  • de cliënt vult samen met de mantelzorger het zorgleefplan in en wat is daar voor nodig,
  • omgaan met regeldruk, onderhandelen, afspraken, houding positie en rol,
  • communicatie en contextgedreven kunnen werken,
  • preventief overbelasting signaleren en ontsporing.

Nieuw is de vorm van training waar we naar zoeken om dit sámen mét mantelzorgers te organiseren en/of een mantelzorgpanel als klankbord. Het gaat om de afstemming dat we doen en scholen op wat de mantelzorger nodig heeft om zelf zo lang mogelijk de zorg te kunnen verlenen. En de cliënt in eigen kracht te stimuleren. Samenwerken met mantelzorg is het uitgangspunt. Op twee locaties van de Zorggroep waar zowel intra- als extramurale zorg wordt geboden starten we met de pilot, om uiteindelijk onderstaande tekst uit het beleid informele zorg waar te maken.

De medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn dagelijks met veel mantelzorgers van cliënten in contact. Zij ervaren van dichtbij wat mantelzorgers doen en betekenen. De medewerkers van de Zorggroep zien de mantelzorger als samenwerkingspartner in de zorg. Zij sluiten daar met professionele zorg op aan. De medewerkers ondersteunen de keuze van cliënt en mantelzorger om 'het op de eigen manier te doen' en zij zijn er als dat nodig is. Mantelzorgers en medewerkers van de Zorggroep zoeken samen de grenzen van de mogelijkheden bij de verzorging van hun naaste op. Allemaal met hetzelfde doel: de mantelzorger helpen de zorg voor die ander zo lang mogelijk te kunnen volhouden.

Facebook Twitter LinkedIn

invoormantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.