TVN-Zorgt

U bevindt zich hier: Home | TVN-Zorgt

TVN-Zorgt

Logo TVNTVN-zorgt is een samenwerkingsverband tussen drie coöperaties:

  1. Thuisverpleging Rijk van Nijmegen voor AWBZ-gefinancierde zorg 
  2. Noviomagum voor PGB- en particuliere zorg 
  3. Multicare voor instellingenzorg

TVN-zorgt werkt met kleine teams van betrokken, deskundige en verantwoordelijke zorgverleners. Dankzij onze platte organisatiestructuur zijn de lijnen kort en is er weinig overhead.

Bekijk hier de resultaten van TVN zorgt.

Omschrijving aanpak binnen In voor Mantelzorg

Het project Mantelzorgkring in Nijmegen richt zich op samenwerking met mantelzorgers.
In drie deelprojecten (in 3 verschillende wijken: een oude wijk, een nieuwe wijk en een wijk met nog niet duidelijk uitgekristalliseerde samenhang) worden sociale netwerken op buurtniveau versterkt of gestimuleerd. TVN-Zorgt draagt bij aan het ontstaan van een gemeenschap op wijkniveau waarin mensen elkaar weten te vinden (mantelzorgers, vrijwilligers, zorgvragers, buurtgenoten in het algemeen en professionals in de wijk).

Rode draad bij dit project is het aanhaken bij informele buurtnetwerken. Belangrijk is dat deze zelf groeien (zwermtheorie). Daarnaast faciliteren we waar gevraagd: er wordt aansluiting gezocht bij wijkbewoners en vragen in de wijk door middel van georganiseerde bijeenkomsten.
Wij willen onder andere bijdragen aan het leven van de wijkbewoner op het gebied van (verminderen van) eenzaamheid. Door patiënten in contact te brengen met een generatiegenoot uit de directe omgeving (straat/buurtniveau) en bijvoorbeeld concrete ondersteuning te bieden aan mantelzorgers door het aanbieden van informatieavonden over (ver)zorgen.

Als deze aanpak goed blijkt te werken in de drie wijken, wordt deze toegepast op grotere schaal binnen het werkgebied van TVN-Zorgt. Met dit alles willen we ook de cultuurverandering faciliteren waarin mantelzorgen onderdeel wordt van een bottom-up beweging. Mantelzorgen geïntegreerd in het leven, ook gefaciliteerd door een nieuwe ontwikkeling als de deeleconomie.

Facebook Twitter LinkedIn

invoormantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.