PartiCura

U bevindt zich hier: Home | PartiCura

PartiCura

Logo ParticuraOver PartiCura

PartiCura is als thuiszorgorganisatie actief in Noordwest en Noordoost Nederland en Zuid-Holland. PartiCura biedt al vanaf 1995 zorg in de eigen, vertrouwde omgeving van haar cliënten. Wij bieden verpleging en verzorging, palliatieve / terminale zorg, begeleiding en huishoudelijke zorg.

Bekijk hier de resultaten van PartiCura.

Omschrijving aanpak binnen In voor Mantelzorg

“Ondersteuning van de jonge mantelzorger”

Over het algemeen is er voldoende aandacht voor de volwassen mantelzorger: bij de indicatie en intake wordt geïnventariseerd welke taken de mantelzorgers op zich nemen, wordt gesignaleerd of overbelasting dreigt en indien noodzakelijk worden ondersteunende interventies geboden. Echter, in veel gevallen waar sprake is van betrokkenheid bij een terminale fase van een (soms langdurig) ziekte proces, dan wel een chronisch ziekteproces of aandoening bij een van de ouders, worden jonge kinderen veelal ook intensief betrokken bij de zorg.

Om deze jonge mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen, wil PartiCura het volgende realiseren met het project “Ondersteuning van de jonge mantelzorger”.

  • van begin af aan gestructureerd in beeld brengen van de rol en betrokkenheid van de jonge mantelzorger in de zorgsituatie;
  • inventariseren welke taken deze vervult in de zorgverlening;
  • onderzoeken welke (verborgen) zorgen deze heeft over het ziekteproces van het familielid;
  • onderzoeken en signaleren welke ontwikkelrisico’s er dreigen voor de jonge mantelzorger;
  • welke interventies er plaats moeten / kunnen vinden;
  • inrichten en onderhouden van een professioneel netwerk waar naar verwezen kan worden voor hulp en ondersteuning.

PartiCura heeft om verschillende redenen voor de doelgroep jonge mantelzorger gekozen. Uit onderzoek is gebleken dat jonge kinderen vaak intensief betrokken zijn bij de zorg aan hun (chronisch) zieke ouder(s), terwijl zij niet altijd in beeld zijn bij de zorgverleners. Overbelasting en rolverwisseling kan de psycho-sociale en emotionele ontwikkeling van de jeugdige mantelzorger belemmeren. Dit veroorzaakt vervolgens allerlei klachten, welke zich soms al op vroege leeftijd openbaren, maar ook pas op latere leeftijd kunnen uiten. Vroegtijdige signalering van overbelasting en doorverwijzing voor begeleiding is dus belangrijk.

Naast het ontwikkelen van een signaleringsmethodiek en ondersteuningsplan, is een onderdeel van het project het onderzoek doen naar het voorkomen van het fenomeen jonge mantelzorger, in welke situaties er overbelasting dreigt en welke interventies evidence based succesvol blijken.

PartiCura maakt deel uit van het concern Espria. Voor het uitwerken van de onderzoeksvragen wordt gebruik gemaakt van de expertise en inzet van de Espria Academy - deze heeft als doel het faciliteren en initieren van innovaties voor de domeinen zorg en welzijn. Vanuit hier worden de ervaringen en uitkomsten voortkomende uit de verschillende projecten binnen het concern met elkaar gedeeld. 

Facebook Twitter LinkedIn

invoormantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.